Nieuws

19/12/2014

Eerste LNG-bunkering op haven- en industrieterrein Moerdijk


Op het haven- en industrieterrein Moerdijk is op vrijdag 19 december 2014 voor het eerst Liquid Natural Gas (LNG) gebunkerd. Hiermee is de haven van Moerdijk de tweede zeehaven in Nederland, waar zee- en binnenvaartschepen deze brandstof kunnen bunkeren. Het containerbinnenvaartschip Eiger maakte als eerste van deze nieuwe mogelijkheid gebruik. GDF SUEZ LNG Solutions voorzag het schip met een trailer vanaf de wal van LNG.

Steeds meer schepen stappen over van de traditionele brandstoffen, zoals stookolie, naar Liquified Natural Gas. LNG is goedkoper en schoner voor het milieu. Bovendien produceren LNG aangedreven motoren minder geluid en veroorzaken ze nauwelijks uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden. Het is daarom belangrijk dat het netwerk van LNG-bunkerstations steeds verder wordt uitgebreid. Zo wordt het schepen gemakkelijk gemaakt om LNG als brandstof te gebruiken.

 Het Havenschap Moerdijk is er trots op dat het door de realisatie van deze LNG-bunkervoorziening bijdraagt aan een schoner klimaat. Dit sluit aan bij de opgave uit de Havenstrategie 2030 om te werken aan een schonere omgeving en verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein Moerdijk.


Vorige Volgende