Nieuws

31/03/2020

Co-creatie sessie Modal Shift


Handels-, productie en logistieke bedrijven denken steeds bewuster na over de aanvoer en bezorging van hun goederen. De noodzakelijke reductie van CO2/NOX in het goederenvervoer en de afname van beschikbare wegcapaciteit, vraagt om een ander gebruik van het hele logistieke systeem. Op 9 en 10 maart jl. werkten zo’n 45 organisaties uit overheid en bedrijfsleven tijdens een co-creatie sessie aan dit vraagstuk. Namens Havenbedrijf Moerdijk was Dieuwke Piebenga (Public Affairs) vertegenwoordigd.

Op het menu stond het forceren van een doorbraak in de zogenaamde ‘modal shift’. De gezamenlijke ambitie: dagelijks 2.000 containers van weg naar binnenvaart. Eén van de casussen was die van CCT & Heineken en de West Brabant Corridor. Elektrisch aangedreven schepen gaan de bierflesjes vanuit Moerdijk (glasfabriek) naar de brouwerij in Zoeterwoude vervoeren, in plaats van vervoer over weg. Ook kwam de komst van Frigo Breda naar Moerdijk aan bod, en in het bijzonder het Border Inspection Point (BIP) dat zij willen gaan realiseren en waar ook andere bedrijven gebruik van kunnen maken. Hierdoor kunnen containers straks per schip direct door naar Moerdijk in plaats van per vrachtvervoer via Rotterdam.
 
Het was een nuttige bijeenkomst waarbij kennis is gedeeld, nieuwe inzichten ontstonden en samen aan oplossingsrichtingen is gewerkt. Lees het uitgebreide verslag hier.


Vorige Volgende