Nieuws

26/09/2023

Campagne Kies voor je eigen Veiligheid


In de zeehavens van North Sea Port en Port of Moerdijk loopt een nieuwe campagne rondom de vraag ‘Wat heb je aan € 30.000 als daarna…?

Voor een veilige werkomgeving is het nodig dat elke havenmedewerker weet dat criminaliteit in de haven voorkomt en verdachte situaties meldt. Want €30.000 is mooi, maar wat als je gezin daarna wordt bedreigd? De campagne helpt signalen van criminaliteit te herkennen en schetst de serieuze gevolgen die ’ja’ zeggen tegen dit bedrag kan hebben. De campagne laat op www.kiesvoorjeeigenveiligheid.nl zien hoe medewerkers verdachte situaties kunnen melden.

Waarom is de campagne nodig?
Criminelen maken misbruik van mensen die hun dagelijks werk doen in de haven om drugs te smokkelen. Ze zoeken bijvoorbeeld iemand die even een toegangspas uitleent, een container verplaatst of een locatie doorgeeft. Het lijkt onschuldig, maar deze kleine dingen zorgen ervoor dat criminelen hun gang kunnen gaan. Ook medewerkers in de zeehavens van West-Brabant en Zeeland worden benaderd. Criminelen bieden soms veel geld voor hulp. Toegeven aan de verleiding is gevaarlijk en niet onschuldig. Wie één keer ja zegt, kan nooit meer nee zeggen.

De campagne was succesvol in 2021 en 2022. Op basis van eerdere ervaringen is de campagne aangepast. Zo zijn meer manieren te zien hoe verdachte situaties gemeld kunnen worden. De campagneboodschappen zijn in het Nederlands en Engels en loopt grotendeels via social media; ook zijn er posters en stickers beschikbaar. De campagne loopt tot het eind van het jaar.

Breed offensief
Burgemeester Dijksterhuis van Borsele, voorzitter van de haventafel: “Met de Mainportaanpak bestrijden we criminaliteit in de havens samen, van preventie tot en met het opsporen en straffen van criminelen. Het weerbaar maken van bedrijven en personeel tegen criminele invloeden is één van de belangrijke thema’s waarop we stevig inzetten. Deze campagne is daar een voorbeeld van. We helpen medewerkers bewust te zijn van risico’s en hoe ze kunnen kiezen voor hun eigen veiligheid. Samen zorgen we dat de haven een veilige werkomgeving is.”

Initiatief
De campagne is een initiatief van Mainport Zeehavens Zeeland – West-Brabant. De gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk, Politie, Openbaar Ministerie, Douane, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk bundelen hierin hun krachten. Dit maakt de zeehavens weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit én pakt criminelen aan, zodat het hier veilig werken en goed ondernemen is.

Voor bedrijven in de havens is een toolkit beschikbaar om de campagne mee te ondersteunen: TOOLKIT | Kies Voor Je Eigen Veiligheid


Vorige Volgende