Nieuws

29/01/2021

Primeur met slimme sensoren op windmolens Moerdijk


De nieuwe windmolens op het haven- en industrieterrein Moerdijk leveren niet alleen groene stroom, maar ook data. De ontvanger die op een 180 meter hoge windmolen is geplaatst, meet onder meer de luchtkwaliteit, CO2-uitstoot en monitort het terrein. Met deze data krijgt het Havenbedrijf Moerdijk meer inzicht in het functioneren van eigendommen op het terrein en kan zij op slimme wijze sturing geven aan de beveiliging en het beheer en onderhoud. Een primeur: het is voor het eerst in Nederland en wereldwijd dat een ontvanger op een windmolen wordt geplaatst.

Lees meer
22/01/2021

Terugblik 2020 en een positieve blik vooruit


2021… Het wordt het jaar van positief vooruitkijken en van terug naar het oude normaal. Van meer in contact, minder op afstand. Van nieuwe vestigingen en grote ontwikkelingen. Van daadkracht en vertrouwen. Van doorbouwen aan onze ambitie. Van Port of Moerdijk maken tot hét duurzame knooppunt in logistiek en procesindustrie. We kijken graag met u vooruit, naar een positieve toekomst. Maar niet voordat we stilstaan bij de resultaten van 2020.

2020 was een jaar van grote tegenstellingen. Werelden stonden stil en gingen ook keihard door. Een jaar waarin 'gewoon' niet meer gewoon was en waarin ook ons credo ‘Connecting you’ een andere betekenis kreeg.

Lees meer
15/01/2021

2021 Uitgeroepen tot Europees jaar van de spoorwegen


De Europese Commissie heeft 2021 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de spoorwegen. Een initiatief dat past in het streven van de EU om het voortouw te nemen bij de vermindering van broeikasgasemissies. Het moet de trein promoten als een duurzaam en innovatief (goederen)vervoersmiddel. Het themajaar biedt kansen voor Port of Moerdijk om het spoorgoederenvervoer en de positieve ontwikkelingen in de haven onder de aandacht te brengen.

Lees meer
08/01/2021

Nieuwjaarsgroet 2021


Vandaag zou traditiegetrouw onze Nieuwjaarsreceptie zijn. Wat vinden we het jammer dat we u dit jaar niet persoonlijk mogen begroeten. Samen klinken op het nieuwe jaar. 

Lees meer
23/12/2020

Milieumonitor: op breed terrein verdere verbetering


Schonere lucht, fors meer zelfgeproduceerde duurzame elektriciteit, minder afval, minder (drink)waterverbruik en minder klachten. Dat zijn de belangrijkste pluspunten van de Milieumonitor Moerdijk 2019 die onlangs is gepresenteerd.

Lees meer
10/12/2020

Eric Vloeimans componeert de muziek voor nieuwe natuurfilm Wild Port of Europe


Trompettist Eric Vloeimans heeft zich verbonden als componist en muzikant aan Wild Port of Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0. Deze natuurfilm over de havens van Rotterdam en Moerdijk gaat in het najaar van 2021 in première. Het is de opvolger van De Nieuwe Wildernis, de meest succesvolle Nederlandse natuurfilm ooit.  

Lees meer