Nieuws

22/07/2020

Europees geld voor aanleg truckparking Moerdijk


Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten. Hiervan gaat 6,5 miljoen euro naar de aanleg van vijf beveiligde truckparkeerplaatsen, waaronder één bij Kanters Moerdijk (A16). De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T).

Lees meer
14/07/2020

Smart camera’s en sensoren controleren treinen in Moerdijk


Op 1 juli, tijdens een gebruikersoverleg in Moerdijk, zijn meerdere stakeholders op de hoogte gesteld van een proef, waarbij treinen bij aankomst op spooremplacement Moerdijk worden gecontroleerd door een smart camera. Deze proef is een samenwerking tussen ProRail, Havenbedrijf Moerdijk en de lokale goederenvervoerders.

Lees meer
06/07/2020

Jaarverslag 2019 gepubliceerd


Het jaarverslag 2019 is uit. Een terugblik op een roerig jaar waarin groei uitbleef, maar wel mooie stappen zijn gezet in verduurzaming, innovatie & digitalisering, nieuwe werkgelegenheid en leefbaarheid.

Lees meer
24/06/2020

Nederlandse Zeehavens winnen internationale duurzaamheidsprijs


De Nederlandse zeehavens Rotterdam, Amsterdam, North Sea Port, Moerdijk en Groningen hebben gezamenlijk de ‘World Ports Sustainability Award’ gewonnen. De award is voor een gezamenlijk onderzoek naar de OESO-richtlijnen voor zeehavens. Deze richtlijnen gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationaal zakendoen.

Lees meer
12/06/2020

Primeur Port of Moerdijk: varen op batterijen


Havenbedrijf Moerdijk kan opnieuw een duurzaamheidsprimeur melden. Vervoerder CCT neemt dit jaar als eerste een volledig elektrisch aangedreven containerschip in gebruik dat wordt aangedreven met batterijen. Het laadpunt hiervoor komt in Moerdijk.

Lees meer
08/06/2020

Europese Commissie subsidieert 3,7 miljoen euro voor terminalrenovatie Moerdijk


De Europese Commissie subsidieert de renovatie van de multimodale terminal in de haven van Moerdijk met maximaal 3,7 miljoen euro. De subsidie komt uit het infrastructuurfonds ‘Connecting Europe Facility for Transport’ (CEF-Transport). Het doel is om de overslagcapaciteit en efficiëntie van de terminal te vergroten en railovergangen te beveiligen. De terminal wordt geschikt gemaakt voor 750 meter lange treinen, de Europese standaard. 

Lees meer