Nieuws

30/09/2020

Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk gaat door


’s-Hertogenbosch, 30 september 2020 – De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk kan doorgaan. Dat is duidelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. In een tussenuitspraak in november 2019 vroeg de Raad van State de provincie om aanvullende maatregelen voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura2000-gebieden. Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze heeft genomen.

Lees meer
22/09/2020

Containerdienst tussen Moerdijk en Spanje belangrijke versterking


“Het uitbouwen van onze short sea activiteiten is onze belangrijkste ambitie op logistiek gebied. De nieuwe rechtstreekse containerdienst tussen Bilbao en Moerdijk die WEC Lines gaat aanbieden, is een belangrijke versterking van onze spilfunctie in de afhandeling van goederenstromen”, zegt Annette van Ketel, Commercieel Manager Logistiek bij Port of Moerdijk.

Lees meer
11/09/2020

Port of Moerdijk en MCA Brabant trekken samen op voor multimodale ambities


Vandaag tekenden MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen en Annette van Ketel, Commercieel Manager Logistiek van Port of Moerdijk een samenwerkingsovereenkomst om het belang van de haven van Moerdijk voor Brabant te onderstrepen.

Lees meer
10/09/2020

Shell Moerdijk bouwt aan toekomst met minder uitstoot


Moderner, duurzamer en energiezuiniger. Dat moet het gigaproject van Shell Moerdijk opleveren. Zij maakten het nieuws afgelopen week bekend.

Shell Moerdijk behoort tot de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. In de komende jaren gaan zij de 16 oudste fornuizen van de kraakinstallatie vervangen door 8 veel zuinigere exemplaren. Door deze investering, waar honderden miljoenen euro’s mee gemoeid zijn, dalen het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en levert het bovendien tijdelijk honderden banen op in de regio. Prachtnieuws voor Shell, Port of Moerdijk en de omgeving dus.

Lees meer
06/08/2020

"Meer biodiversiteit op Moerdijk dan in Biesbosch"


Recent publiceerde ATM een leuk interview met Roland-Jan Buijs, als ecoloog werkzaam op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Bij ATM adviseert hij bijvoorbeeld over het al dan niet nestelen van de oeverzwaluwen in de grondopslag. Maar ook elders op het terrein is hij actief. Met zijn Buijs Eco Consult is hij in heel Nederland in de weer waar flora en fauna mogelijk in de verdrukking komen door bouw- en infraprojecten. De combinatie van economie en ecologie noemt hij de eco-gedachte. “Industrie en natuur hoeven elkaar niet te bijten.”

Lees meer
29/07/2020

Thomas Zwiers nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk


"Vroeger stonden de mensen meer met de rug naar het haven- en industriegebied. Het contact
met burgers en bedrijven is nu veel beter. Ik wil graag helpen om dat verder uit te bouwen." Dat
zegt Thomas Zwiers, de nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk. Zwiers was de afgelopen
zes jaar wethouder van Moerdijk.

Lees meer