Nieuws

04/04/2022

Ministers en staatssecretaris brengen werkbezoek aan Port of Moerdijk


Op maandag 4 april brachten minister Mark Harbers (I&W), Hugo de Jonge (V&RO) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W) samen met de gedeputeerden van de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland een bezoek aan Port of Moerdijk als een van de belangrijkste knooppunten in de goederencorridor Oost en Zuidoost. Tijdens een rondrit over het haven- en industriegebied werd stilgestaan bij het nieuwe Logistiek Park Moerdijk en de zeehaven van Moerdijk. Bewindslieden kregen een toelichting op de plannen en concrete uitdagingen waar de partijen in de goederencorridor (van het westen naar het oosten en zuidoosten van Nederland) voor staan.

 

Lees meer
30/03/2022

Pyrolyseproeftuin Moerdijk krijgt vervolg in PyroCHEM project in Bergen op Zoom


Een jaar na het slotevenement van de Pyrolyse Proeftuin Moerdijk krijgt het chemische recycling project opvolging met de start van het Waste2Chem Innovation Cluster in Bergen op Zoom. Het PyroCHEM project wil van daaruit de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen. Port of Moerdijk biedt een locatie voor vestiging van pyrolyse-installaties op commerciële schaal en blijft daarmee betrokken.

Lees meer
23/03/2022

Havenbedrijf behaalt ‘groen’ certificaat voor het nieuwe LPM


Uitgangspunt bij het realiseren van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is altijd geweest om deze een goede landschappelijke inpassing te geven en ook zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Port of Moerdijk heeft voor het gebied dat wordt ontwikkeld in de oksel van de A16/A17 nu het eerste BREEAM-kwaliteitscertificaat binnen (niveau ‘Good’) en daarmee een keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling van het nieuwe logistiek park.

Lees meer
16/03/2022

Extra geld voor veiligere haven


Het ministerie van Justitie en Veiligheid trekt in 2022 extra geld uit om de zeehavens van Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen/Borsele veiliger te maken. De publiek/private partijen die al langer samenwerken aan veiligere zeehavens in Zeeland en West-Brabant dienden hiervoor eerder een aanvraag in en kregen op 15 maart 2022 een toezegging van 2,5 miljoen euro om de zeehavens weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Lees meer
11/03/2022

Statement oorlog Oekraine


De invasie van Rusland in Oekraïne heeft wereldwijd tot afschuw en protest geleid. De oorlog leidt ook tot onrust in tal van havens in Nederland en Europa. Het Havenbedrijf Moerdijk heeft geen directe banden met Rusland of Russische bedrijven. Een direct economisch effect op korte termijn wordt niet verwacht, omdat er geen handel plaatsvindt in fossiele brandstoffen (olie/gas/kolen) of graan, zoals wel in bijvoorbeeld de havens van Amsterdam en Rotterdam.

Lees meer
23/02/2022

Inventarisatie toekomstige energiebehoefte: eerst elektrificatie


Om in de jaren tot 2030 te verduurzamen, kiest de in de haven van Moerdijk gevestigde industrie voor elektrificatie. Dat blijkt uit het energiebehoefteonderzoek dat het havenbedrijf heeft laten uitvoeren in samenwerking met de industrie van Moerdijk. Jayand Baladien van Port of Moerdijk pleit voor een slimme uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur.

Lees meer