Nieuws

17/02/2022

Lichte groei werkgelegenheid haven- en industriegebied Moerdijk


De werkgelegenheid op haven- en industrieterrein Moerdijk is in 2021 met twee procent gegroeid naar ruim 19.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen. Waar in 2020 de werkgelegenheid nog licht daalde, is er vertrouwen in verdere groei: 39% van de bedrijven in Port of Moerdijk verwacht een toename in werkgelegenheid. Van alle medewerkers woont een op de vijf in de gemeente Moerdijk zelf en komt tweederde uit Noord-Brabant.

Lees meer
14/01/2022

Havenbedrijf Moerdijk kijkt terug op jaar van duurzame groei


Een scherpe en ambitieuze bedrijfsstrategie, nieuwe klanten, uitbreidingen, tal van ontwikkelingen en de officiële start van het Logistiek Park Moerdijk (LPM): Port of Moerdijk heeft in 2021 belangrijke stappen gezet in het versterken van haar positie in de Vlaams Nederlandse Delta. Het jaar 2021 kenmerkte zich voor het havenbedrijf als een jaar van duurzame ontwikkelingen en groei in werkgelegenheid en in cijfers voor zowel de binnen- als zeevaart.

Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk: “Door strategische keuzes te maken realiseren wij duurzame groei. Door bewuste keuzes te maken bouwt Havenbedrijf Moerdijk ook komende jaren door aan haar ambitie; Port of Moerdijk is hét knooppunt voor duurzame Europese toegevoegde waarde logistiek en circulaire chemie in de Vlaams Nederlandse Delta.

Lees meer
21/12/2021

Milieumonitor 2020; milieu op haven- en industrieterrein opnieuw verbeterd


Het gebruik van fossiele brandstoffen is afgenomen, er is minder CO2 uitgestoot en er is minder drinkwater verbruikt. Dit zijn enkele resultaten uit de presentatie van de Milieumonitor Moerdijk 2020.

De milieubelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt continu gemeten. In totaal worden zeven thema’s gemonitord. Dit zijn: energie, lucht, water, afval, geluid, natuur en klachten. Nieuw in de Milieumonitor 2020 is het thema circulariteit. Via een digitale enquête is bij een selectie van bedrijven geïnventariseerd hoe bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk bezig zijn met het werken aan een circulaire economie.

Lees meer
24/11/2021

MOERDIJK: VOORLOPER IN DUURZAAMHEID


Om de grote ambities op het gebied van duurzaamheid waar te maken, zet Port of Moerdijk vol in op elektrificatie en pyrolyse-techniek. Een gesprek met Jayand Baladien, Commercieel Manager Havenbedrijf Moerdijk. “Je moet luid en duidelijk laten weten wat je nodig hebt.”

Lees meer
22/10/2021

Kasten op LPM-terrein beschermen de vleermuis en huismus


In de omgeving van het toekomstige Logistiek Park Moerdijk werken we aan diverse initiatieven om de flora en fauna in het ontwikkelgebied te compenseren. Zo worden er vogel- en vleermuiskasten geplaatst en richten we het gebied Appelzak-Zuid in als recreëer- en verblijfplaats voor omwonenden. Een journalist van BN DeStem ging met ecoloog Buijs Eco Consult op pad om de compenserende maatregelen die Port of Moerdijk neemt, te bekijken. ‘Het werkt, laatst zijn er vijf jongen geboren’. 

Lees meer
18/10/2021

Campagne gestart voor veilige zeehavens: ‘Wat heb je aan €30.000,- als daarna...?’


Van de goede infrastructuur in de Zeeuwse en West-Brabantse havendelta maken ook criminelen graag gebruik. Medewerkers in de zeehavens zijn dan ook regelmatig getuige van verdachte activiteiten. Bovendien worden ze door criminelen ook benaderd voor 'hulp' in ruil voor geld. 

Lees meer