Nieuws

21/12/2022

Werkzaamheden Logistiek Park Moerdijk vanaf januari 2023


Weekendafsluiting A17 en tijdelijke afsluiting Blokdijk

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk het Logistiek Park Moerdijk (LPM). De ontwikkelingen voor het LPM zijn in volle gang. In het nieuwe jaar vinden er werkzaamheden plaats voor de toekomstige verkeersontsluiting van het terrein, zoals de bouw van een viaduct over de A17. Deze werkzaamheden gaan gepaard met tijdelijke wegafsluitingen en verkeersmaatregelen in de omgeving.

Lees meer
15/11/2022

Spoorbesluit minister Harbers gunstig voor Port of Moerdijk


Investering in Lage Zwaluwe is bijdrage aan betere ontsluiting en modal shift.

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport heeft
Minister Harbers het besluit genomen tot een investering van ruim 7 miljoen voor het spooremplacement bij Lage Zwaluwe. Doordat daar in 2026/'27 langere goederentreinen ontvangen kunnen worden, is een betere spoorontsluiting van het haven- en industrieterrein mogelijk. Dit draagt bij aan het streven om goederenvervoer per spoor verder te stimuleren.

Lees meer
09/11/2022

Paul Dirix nieuwe CEO Havenbedrijf Moerdijk


Op voordracht van de Raad van Commissarissen is ir. Paul Dirix door de aandeelhouders benoemd tot de nieuwe CEO van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Hij volgt per 16 januari 2023 Ferdinand van den Oever op, die onlangs overstapte naar Leidingenstraat Nederland. Dirix (53) is momenteel werkzaam in de haven van Amsterdam als algemeen directeur van het afvalverwerkingsbedrijf AEB en heeft een directieverleden bij o.a. NS, ProRail en TenneT. Samen met CFO Marika Menschaar-den Hartog zal hij het tweehoofdig bestuur van het havenbedrijf vormen.

Lees meer
09/11/2022

Port of Moerdijk breidt Internet of Things Netwerk verder uit


Als een stap in de verdere digitalisering van Port of Moerdijk heeft SkyLab boven op de Nordex windturbine van Vattenfall aan de oostzijde van het haven- en industrieterrein een nieuwe gateway geplaatst. De slimme hardware op 114 meter hoogte knoopt netwerken van sensoren aan elkaar die onder andere worden gebruikt voor toezicht op beheer, veiligheid en leefomgeving. De uitbreiding draagt bij aan sterk verbeterde capaciteit en betrouwbaarheid van het dataverkeer.

Lees meer
09/11/2022

ShipLogic is het nieuwe havenmanagementsysteem voor Port of Moerdijk


Na een omvangrijke operatie van enkele maanden heeft Havenbedrijf Moerdijk het nieuwe havenmanagementsysteem ShipLogic in gebruik genomen. ShipLogic biedt op visuele wijze een actueel overzicht van de haven en biedt de havendienst veel gebruiksgemak om scheepsbezoeken eenvoudiger te kunnen afhandelen.

 

Maar, wat doet zo'n systeem verder nou eigenlijk?

Lees meer
21/10/2022

Ceremoniële opening gerenoveerde railterminal door vertegenwoordiger EU


Op vrijdag 21 oktober 2022 opende Péter Balász namens de Europese Commissie ceremonieel het gerenoveerde spooremplacement bij Combined Cargo Terminals Moerdijk. Met een druk op de knop stelde de coördinator van de Northsea-Mediterranean Corridor symbolisch de multimodale terminal op veilige wijze open voor ontvangst van lange vrachttreinen in Port of Moerdijk.

Lees meer