Nieuws

23/03/2022

Havenbedrijf behaalt ‘groen’ certificaat voor het nieuwe LPM


Uitgangspunt bij het realiseren van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is altijd geweest om deze een goede landschappelijke inpassing te geven en ook zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Port of Moerdijk heeft voor het gebied dat wordt ontwikkeld in de oksel van de A16/A17 nu het eerste BREEAM-kwaliteitscertificaat binnen (niveau ‘Good’) en daarmee een keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling van het nieuwe logistiek park.

Lees meer
16/03/2022

Extra geld voor veiligere haven


Het ministerie van Justitie en Veiligheid trekt in 2022 extra geld uit om de zeehavens van Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen/Borsele veiliger te maken. De publiek/private partijen die al langer samenwerken aan veiligere zeehavens in Zeeland en West-Brabant dienden hiervoor eerder een aanvraag in en kregen op 15 maart 2022 een toezegging van 2,5 miljoen euro om de zeehavens weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Lees meer
11/03/2022

Statement oorlog Oekraine


De invasie van Rusland in Oekraïne heeft wereldwijd tot afschuw en protest geleid. De oorlog leidt ook tot onrust in tal van havens in Nederland en Europa. Het Havenbedrijf Moerdijk heeft geen directe banden met Rusland of Russische bedrijven. Een direct economisch effect op korte termijn wordt niet verwacht, omdat er geen handel plaatsvindt in fossiele brandstoffen (olie/gas/kolen) of graan, zoals wel in bijvoorbeeld de havens van Amsterdam en Rotterdam.

Lees meer
23/02/2022

Inventarisatie toekomstige energiebehoefte: eerst elektrificatie


Om in de jaren tot 2030 te verduurzamen, kiest de in de haven van Moerdijk gevestigde industrie voor elektrificatie. Dat blijkt uit het energiebehoefteonderzoek dat het havenbedrijf heeft laten uitvoeren in samenwerking met de industrie van Moerdijk. Jayand Baladien van Port of Moerdijk pleit voor een slimme uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur.

Lees meer
17/02/2022

Lichte groei werkgelegenheid haven- en industriegebied Moerdijk


De werkgelegenheid op haven- en industrieterrein Moerdijk is in 2021 met twee procent gegroeid naar ruim 19.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen. Waar in 2020 de werkgelegenheid nog licht daalde, is er vertrouwen in verdere groei: 39% van de bedrijven in Port of Moerdijk verwacht een toename in werkgelegenheid. Van alle medewerkers woont een op de vijf in de gemeente Moerdijk zelf en komt tweederde uit Noord-Brabant.

Lees meer
14/01/2022

Havenbedrijf Moerdijk kijkt terug op jaar van duurzame groei


Een scherpe en ambitieuze bedrijfsstrategie, nieuwe klanten, uitbreidingen, tal van ontwikkelingen en de officiële start van het Logistiek Park Moerdijk (LPM): Port of Moerdijk heeft in 2021 belangrijke stappen gezet in het versterken van haar positie in de Vlaams Nederlandse Delta. Het jaar 2021 kenmerkte zich voor het havenbedrijf als een jaar van duurzame ontwikkelingen en groei in werkgelegenheid en in cijfers voor zowel de binnen- als zeevaart.

Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk: “Door strategische keuzes te maken realiseren wij duurzame groei. Door bewuste keuzes te maken bouwt Havenbedrijf Moerdijk ook komende jaren door aan haar ambitie; Port of Moerdijk is hét knooppunt voor duurzame Europese toegevoegde waarde logistiek en circulaire chemie in de Vlaams Nederlandse Delta.

Lees meer