Nieuws

24/04/2018

RiverGuide nu ook voor pleziervaart


Met de nieuwe app RiverGuide Recreant krijgt de recreatieve sector nu ook een eigen applicatie met alle relevante informatie voor de vaarweggebruiker. Tijdens de vaarreis informeert RiverGuide Recreant de vaarweggebruiker over alle noodzakelijke detailinformatie van bruggen, sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, jachthavens en ligplaatsen, marifoonkanaal of telefoonnummer(s).

Lees meer
06/04/2018

57,4% van de beroepsbevolking van haven- en industrieterrein Moerdijk komt uit West-Brabant


Het aantal directe arbeidsplaatsen op het haven- en industrieterrein Moerdijk was in 2017 9.308. Ruim 57% daarvan, ruim 5.300 werknemers, wonen in de regio West-Brabant. Van dat aantal wonen er 1.759 in de gemeente Moerdijk. Dat is een aantal conclusies uit het onderzoek naar de werkgelegenheid op het haven- en industrieterrein dat het Havenbedrijf Moerdijk jaarlijks laat uitvoeren.

Lees meer
27/03/2018

Slimme veiligheidsoplossingen in de haven met project PASSAnT


In de haven van Moerdijk wordt binnenkort geëxperimenteerd met slimme veiligheidsoplossingen voor havens in de strijd tegen mensen- en drugs- en explosievensmokkel en ladingdiefstal. Met Europese steun ontwikkelen een aantal (haven)bedrijven en kennisinstellingen uit België en Nederland een hoogtechnologische totaalaanpak met slimme dekzeilen, camera’s en hekken binnen het project PASSAnT: PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals. Ook het Havenbedrijf Moerdijk neemt deel aan dit project.

Lees meer
21/03/2018

Brand bij Drecht Coating Service


Dinsdagavond 20 maart brak rond 18.45 uur een grote brand uit bij het bedrijf Drecht Coating Services aan de Appelweg in het havengebied van Moerdijk. Rond 21.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Lees meer
12/03/2018

40 Nieuwe verblijfkasten voor de ruige dwergvleermuis


Het Havenbedrijf Moerdijk heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer en vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders (onderdeel van IVN Etten-Leur, Halderberge en Moerdijkse polders) op zaterdag 10 maart 2018 40 verblijfkasten voor de ruige dwergvleermuis opgehangen op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Lees meer
08/03/2018

eNose-netwerk rond haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet


Het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet. Dat hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero, CNC besloten na een evaluatie. De 29 eNoses op en rond het haven- en industrieterrein blijven nog minimaal drie jaar hun werk doen. Het netwerk wordt uitgebreid met 5 extra eNoses, die tot 1 januari 2018 met Rijkssubsidie waren geplaatst.

Lees meer