Nieuws

27/03/2023

Lidl tekent voor 35 hectare op Logistiek Park Moerdijk


Havenbedrijf Moerdijk maakt vandaag het tweede bedrijf bekend dat zich gaat vestigen op haar deel van het nieuwe Logistiek Park Moerdijk (LPM). Lidl tekent voor de ontwikkeling van een distributiecentrum van ruim 200.000 m2 op een perceel van 35 hectare. De supermarktketen heeft reeds meerdere logistieke centra op het haven- en industrieterrein en breidt de distributiecapaciteit uit om via het multimodale netwerk van Port of Moerdijk een groot deel van haar Europese filialen te bevoorraden.

Lees meer
17/02/2023

Port of Moerdijk direct verbonden met Barcelona en Bangladesh


Nog geen jaar na de oprichting lanceert Tailwind Shipping Lines een nieuwe lijndienst waarmee Port of Moerdijk direct verbonden is met Barcelona, Limasol (Cyprus) en Chittagong (Bangladesh). De dienst zal zich met name richten op het vervoeren van textielgoederen van Bangladesh naar Europa. Het zal de Tiger Express-service (of kortweg "TEX-service") worden genoemd, naar de Bengaalse tijger, het nationale dier van Bangladesh.

Lees meer
06/02/2023

Vera Luijendijk benoemd als commissaris bij Havenbedrijf Moerdijk


Op voordracht van de zittende commissarissen is Vera Luijendijk per 1 februari voor een termijn van vier jaar door de aandeelhouders van Havenbedrijf Moerdijk, t.w. de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Luijendijk brengt het havenbedrijf met name expertise op financieel-economisch vlak, ervaring op relevante gebieden zoals duurzaamheid en energietransitie en een sterk netwerk in het openbaar bestuur.

Lees meer
27/01/2023

Havenbedrijf Moerdijk sluit 2022 positief af


Turbulent jaar met wisselende cijfers en stevig resultaat. 
Met een lichte afname van de totale overslag, een lager aantal binnenvaartschepen en kleine daling in het aantal goederentreinen aan de ene kant en een plus op aantal zeeschepen en de shortsea overslag aan de andere kant kijkt Havenbedrijf Moerdijk positief terug op 2022. Gestegen inkomsten uit erfpacht, het zonnepark en havengelden zorgen voor een stevig resultaat van ongeveer 8,5 miljoen euro na belasting.

Lees meer
22/12/2022

Upgrade camerasysteem haven- en industrieterrein Moerdijk


Omdat Port of Moerdijk streeft naar ‘Excellente Veiligheid’ heeft Havenbedrijf Moerdijk samen met de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in de verbetering van het cameraobservatiesysteem op het haven- en industrieterrein van Moerdijk. Momenteel worden met de upgrade de eerste stappen gezet naar het ondersteunen van informatiegestuurd handhaven en toezicht. Vanuit de havendienst en het HMCC wordt realtime meegekeken naar activiteiten op het terrein.

Lees meer
21/12/2022

Milieumonitor 2021: minder CO2 uitstoot en betere luchtkwaliteit


De jaarlijkse Milieumonitor Moerdijk laat op de thema’s energie en luchtkwaliteit verbeteringen zien. De CO2 uitstoot is met 0,18 miljoen ton gedaald tot een totaal van 4,53 miljoen ton CO2 in 2021. Bedrijven stoten daarnaast minder stikstofoxiden, minder zwaveldioxiden, minder methaan en minder fijnstof uit. Naast de daling in verbruik van aardgas en een verbetering van de luchtkwaliteit is er een toename van de hoeveelheid geproduceerd afval.

Lees meer