Nieuws

23/03/2021

Druk in de containervaart zorgt voor grote schepen in Moerdijk


Het Noorse containerschip de M/V Saga Fram is zondag aangekomen in Port of Moerdijk met een lading vanuit Azië. Een unieke gebeurtenis, want dit is het grootste containerschip dat hier ooit is aangemeerd.

De huidige containercrisis zorgt voor een onbalans in vraag en aanbod van containers en schepen. Omdat er ook een groot tekort is aan containers en de prijzen hoog zijn, huren logistieke dienstverleners vaker zelf schepen in voor het vervoer. Zo ook in dit geval.

Lees meer
04/03/2021

Port of Moerdijk verwelkomt nieuwe fabriek Air Liquide


De eerste paal is geslagen voor de nieuwe fabriek van Air Liquide. De komst van Air Liquide is een mooie aanwinst voor het haven- en industrieterrein Moerdijk. De van oorsprong Franse multinational versterkt niet alleen het duurzame karakter, ook levert het bedrijf belangrijke hulpstoffen voor de chemie, medische sector, food en de procesindustrie waardoor mogelijk een magneetwerking ontstaat voor andere bedrijven om zich ook hier te vestigen.

Lees meer
24/02/2021

Nieuwe actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’


Nederland en Europa willen de CO2-uitstoot van de industrie in 2050 volledig reduceren. De Nederlandse kunststoffen- en kunstmestindustrie, die is geconcentreerd in Zuid-Nederland, kan hier een uitermate belangrijke bijdrage aan leveren. De impact van deze basischemie op het klimaat is groot. Omdat de basischemie basismaterialen levert, heeft ze bovendien grote invloed op het duurzaamheidsprofiel van vele waardeketens downstream. Ook het economisch belang is groot. Als we de noodzakelijke vergroening van de basischemie versnellen, dan creëren we een schoner milieu én nieuwe werkgelegenheid.

Lees meer
24/02/2021

Pilot ‘Rideshare’ Moerdijk wordt niet verlengd


De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant werken al jaren samen met bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk om de bereikbaarheid te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de pilot Ridesharing. Het bedrijf Toogether ontwikkelde een handige app om ridesharing mogelijk te maken. Sinds de start van de pilot, begin 2019, maakten maar liefst 590 Moerdijk-medewerkers deel uit van de Toogethr-community. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat we in totaal 12.632 spitsmijdingen hebben gerealiseerd en een CO₂-besparing van meer dan 251.500 kg CO₂!

Lees meer
10/02/2021

Strategisch plan van haven Moerdijk voor de komende vijf jaar


Port of Moerdijk, met een sterk chemie- en logistiekcluster, heeft de opgave om de waarde van de locatie steeds weer te versterken. Moerdijk zet daartoe sterk in op het uitbouwen van de al bestaande clusters. “Nieuwe bedrijven moeten de totale activiteit binnen het haven- en logistieke gebied versterken. Je zou kunnen zeggen dat elke onderneming aan de waarde en het belang van de andere bedrijven bijdraagt.” Dit is één van de ambities uit de nieuwe Corporate Strategy 2021-2025 die het Havenbedrijf Moerdijk in december 2020 heeft vastgesteld. 

Lees meer
09/02/2021

Slotevent Pyrolyse Proeftuin Moerdijk


De Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland loopt ‘officieel’ af, maar de betrokken partijen willen samen verder met een Proeftuin 2.0. Intussen is pyrolyse volwassen geworden. Zo zijn er meerdere bedrijven die de komende tijd commerciële fabrieken gaan bouwen. Ook Shell geeft aan concrete plannen te hebben voor chemische recyclingfaciliteit die afvalplastics omzet naar grondstof voor zijn naftakrakers in Moerdijk.

Lees meer