Nieuws

23/08/2012

Stand van zaken havenstrategie


Met de havenstrategie hebben de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk straks een heldere visie op hoe de potentie van de zeehaven van Moerdijk in de Zuidwestelijke Delta te benutten. Met enerzijds oog voor de lokale context als het gaat om veiligheid. Anderzijds met een helder beeld op de economische waarde vanuit een bovenregionaal perspectief. Tijdens het interactieve proces komen de discussies op tafel die in dit verband gevoerd moeten worden.

Lees meer
19/07/2012

World Ports Classic over haven- en industrieterrein Moerdijk


De ‘World Ports Classic', een tweedaagse wielerkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug, gaat op 1 september ook voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk en het haven- en industrieterrein Moerdijk. In een kleine honderd landen wordt op televisie aandacht besteed aan de WPC.

Lees meer
16/05/2012

Havenschap Moerdijk beoogd ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk


De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze partijen vinden Havenschap Moerdijk de meest geschikte partij om het LPM te ontwikkelen, realiseren en beheren.

Lees meer
01/05/2012

Havens Moerdijk en Rotterdam gaan actief samenwerken


Het Havenschap Moerdijk en het Havenbedrijf Rotterdam zetten de bestaande incidentele samenwerking om in een structurele samenwerking op commercieel en operationeel gebied. Doel is de (inter)nationale concurrentiepositie van de twee havens te versterken. De directies van de twee organisaties ondertekenen daartoe vandaag, 1 mei, een overeenkomst.

Lees meer