Nieuws

22/04/2013

Bijzonder transport in Oostelijke insteekhaven van Moerdijk


Bij de firma Van der Vlist aan de Komeetweg 8 in Moerdijk heeft op donderdag 18 en vrijdag 19 april een bijzondere transport plaatsgevonden. Er is een zinker van 102 meter lang en 27 meter hoog van de kade op drijvende pontons geladen. Voor het overbrengen van deze grote lading is het zuidelijk deel van de Oostelijke Insteekhaven tijdelijk afgesloten geweest. Op donderdag 2 mei wordt een volgende zinker op dezelfde wijze getransporteerd op drijvende pontons.

Lees meer
27/03/2013

Verdere verduurzaming door nieuwe koppeling tussen bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk stap dichterbij


Daar waar bij vele haven- en industrieterreinen het uitwisselen van reststromen tussen bedrijven blijft bij papieren plannen op de tekentafel is dit op het haven- en industrieterrein Moerdijk al vele malen gerealiseerd. Op woensdag 27 maart is er een intentieverklaring ondertekend voor een nieuwe stoomleiding tussen bedrijven aan de Middenweg.

Lees meer
18/01/2013

Diverse partijen denken na over innovatieve verbinding Logistiek Park en haven- en industrieterrein Moerdijk


Het Havenschap Moerdijk en Dinalog organiseerden op donderdag 17 januari jl. een workshop over de toekomstige verbinding tussen het haven- en industrieterrein Moerdijk en het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk. 25 Deelnemers uit diverse sectoren dachten in groepen na over de ontwikkeling van innovatieve concepten voor een verbinding tussen beide terreinen.

Lees meer
11/01/2013

Tegenvallende economie treft ook haven van Moerdijk


De haven van Moerdijk heeft in 2012 een totale overslag bereikt van ruim 20 miljoen ton. Dit is een daling ten opzichte van 2011, waar de haven van Moerdijk met ruim 16% steeg, maar nog altijd 8% meer dan in 2010. De overslag van de zeevaart is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze boodschap maakte de directeur van het Havenschap Moerdijk, Ferdinand van den Oever bekend tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het Havenschap Moerdijk.

Lees meer
17/12/2012

Concept Havenstrategie Moerdijk voor de zomer 2013


De verwachting is dat er voor de zomer van 2013 een concept  Havenstrategie ligt voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.Eerder was voorzien dat het concept in het begin van het nieuwe jaar ter visie zou worden aangeboden.  De onderzoeken vragen echter meer tijd.

Lees meer
11/12/2012

Bijzondere lading voor Stolthaven Moerdijk


Er heeft op het haven- en industrieterrein Moerdijk een bijzonder transport plaatsgevonden. Bij Stolthaven zijn 2 pontons met 7 tanks van 2.000 m3 ieder, binnen gekomen. Als het weer het toelaat zullen ze dinsdag 11 en woensdag 12 december op hun fundering geplaatst worden.

Lees meer