Nieuws

06/12/2013

Veel reacties op Concept-Havenstrategie Moerdijk


Er zijn veel reacties binnengekomen op de Concept-Havenstrategie voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Deze concept-visie werd op 18 september 2013 gepubliceerd. Zo'n 30 professionele partijen, belangengroepen en vele inwoners reageerden tijdens de consultatieronde. 

Lees meer
04/12/2013

Monitoring 2012: milieubelasting omzetten naar kansen


Een industrieterrein als het haven- en industrieterrein Moerdijk legt een druk op het milieu en de omgeving. Dat komt door de grootte van het terrein en door het type activiteiten van de gevestigde bedrijven. De concentratie van de bedrijvigheid levert echter ook enorm veel kansen voor duurzaamheid op. 

Lees meer
28/11/2013

Haven van Moerdijk ontvangt certificering LME opslag aluminium


Het haven- en industrieterrein Moerdijk mag zich vanaf heden een ‘Good Delivery Point' (GDP) noemen voor de opslag van aluminium. Verstrekker van dit certificaat, de London Metal Exchange (LME) is dé wereldwijde handelsbeurs voor industriële metalen. Deze certificering maakt het voor de Moerdijkse bedrijven mogelijk om individueel een certificaat aan te vragen voor de opslag en handel in aluminium, waarmee zij internationaal mogen handelen op de London Metal Exchange.

Lees meer
07/11/2013

Elektronische neuzenproject wordt voortgezet


Het pilotproject met elektronische ‘neuzen' (E-noses) op en rond het  Haven- en industrieterrein Moerdijk is tot nu toe succesvol en wordt in 2014 voortgezet. Dat hebben de initiatiefnemers met elkaar afgesproken. Doel van het project is om beter vast te kunnen stellen welke bronnen milieuklachten (vaak stank) veroorzaken en in goed overleg met de bedrijven op Moerdijk te komen tot oplossingen.

Lees meer
14/10/2013

Grootschalige rampenoefening in Moerdijk


Vanmiddag van 13.00 tot 17.00 uur vindt een grootschalige rampenoefening plaats op het Industrieterrein Moerdijk. De gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk, brandweer, politie, GHOR, gemeenschappelijke meldkamer, Justitie, Defensie, Prorail, Rijkswaterstaat, Waterschap Brabantse Delta en Shell oefenen gezamenlijk onder de vlag van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

 

Lees meer
18/09/2013

Toekomstvisie Haven- en Industrieterrein Moerdijk: Economische groei en meer werkgelegenheid in goede balans met de omgeving.


Economische groei en meer werkgelegenheid in goede balans met de omgeving. Dat is de hoofdlijn voor de toekomstige ontwikkeling van het Zeehaven- en industrieterrein van Moerdijk. Het gebied wil in 2030 het belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en chemie en procesindustrie zijn. Dit alles staat beschreven in de concept-Havenstrategie: "Port of Moerdijk 2030" die vandaag is gepresenteerd door de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk. 

Lees meer