Nieuws

26/09/2014

Shell start samenwerking voor het werven en opleiden van MBO onderhoudsmonteurs met Goflex, Imtech, Cofely en Stork


Shell is een samenwerking gestart met Goflex, Imtech, Cofely en Stork. De samenwerking heeft als doel nieuw technisch MBO-talent te werven en te ontwikkelen. Dit is de eerste keer dat opleiders (Goflex), contractors (Imtech, Cofely en Stork) en asset owners (Shell Moerdijk) samen gaan werken in een werk-leer traject. 

Lees meer
31/07/2014

Rijk, zeehavens en bedrijfsleven slaan handen ineen


Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), de vijf Nederlandse zeehavens, het zeehavenbedrijfsleven en het Topteam Logistiek hebben vandaag een gezamenlijk werkprogramma getekend met daarin de prioriteiten voor de Nederlandse zeehavens tot eind 2016. Met 10 concrete acties voor het Rijk en 10 acties voor zeehavens en bedrijfsleven willen de partijen de positie van de Nederlandse zeehavens versterken.

Lees meer
03/06/2014

A2B-online Container B.V. breidt opnieuw diensten uit naar Immingham en Teesport


`Vanaf 3 juni zullen we drie schepen in charter hebben` zegt Gerard de Groot, algemeen directeur van A2B-online Container. `Het is bijna onwerkelijk wat we in een jaar bereikt hebben. De huidige capaciteit van de dienst op Immingham was niet toereikend meer, bovendien wilde wij de frequentie van het aantal afvaarten opvoeren. Dit heeft ons doen besluiten om de MV ANJA, een 326 TEU container schip, te charteren. Zij is eigendom van het  Nederlands bedrijf  Holwerda en ideaal geschikt voor zowel Immingham alsmede Teesport welke we in ons vaarschema zullen opnemen.`

Lees meer
20/05/2014

Maatregelenpakket voor dorp Moerdijk in Havenstrategie 2030 zorgt voor balans tussen economie en leefbaarheid


De gemeente Moerdijk heeft met hulp van de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk een uitgebreid pakket aan maatregelen samengesteld voor het dorp Moerdijk. Daarmee kunnen economische kansen worden benut en kunnen de inwoners prettig in het dorp wonen. Inwoners hebben daarnaast met de zogenaamde Moerdijkregeling de keuze om wel of niet te blijven wonen in Moerdijk, nu en in de toekomst.

Lees meer
20/05/2014

Havenstrategie Moerdijk gereed: hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie in Vlaams-Nederlandse Delta


Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben ingestemd met de Havenstrategie. In 2030 is het Haven- en Industrieterrein Moerdijk hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Begin juli is de besluitvorming voorzien in Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Moerdijk.

Lees meer
14/05/2014

Verbod op ontgassing varende binnenvaartschepen


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en ZuidHolland en de gemeente Rotterdam hebben bestuurlijkovereenstemming bereikt over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenvaartschepen. Het terugdringen van ontgassingen met het schadelijke benzeen, benzeenhoudende en op termijn ook andere vluchtige stoffen zal een positief effect hebben op milieu en gezondheid. 

Lees meer