Nieuws

31/05/2023

Financieel jaarverslag 2022


Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn op 31 mei de jaarstukken voor Port of Moerdijk over 2022 definitief vastgesteld. Na accountantscontrole publiceert Havenbedrijf Moerdijk elk jaar een financieel jaarverslag waarin de uitgaven van het havenbedrijf worden verantwoord.

In het verslag lees je alles over wat het havenbedrijf wil bereiken, wat daarvoor is gedaan en hoe dat zich heeft vertaald in de cijfers. 

Lees meer
25/05/2023

Belanghebbenden positief-kritisch over Port of Moerdijk


In het eerste kwartaal van 2023 heeft Havenbedrijf Moerdijk door het adviesbureau Reputatiegroep een stakeholdersonderzoek laten uitvoeren. Daarin wordt bevestigd dat Port of Moerdijk breed bekend staat als een logistiek knooppunt van formaat, maar dat in tegenstelling tot de economische waarde professionele relaties en omwonenden kritisch zijn op de maatschappelijke waarde van Port of Moerdijk. Het havenbedrijf zelf wordt in het onderzoek positief gewaardeerd.

“De uitkomsten van het onderzoek zijn een welkome spiegel voor ons” zegt CEO Paul Dirix. “Het geeft ons enerzijds vele aanknopingspunten om verder te gaan en anderzijds een bevestiging dat we over het algemeen op het juiste pad zitten. Belangrijkste conclusie is wel dat we het als havenbedrijf en Port of Moerdijk echt sámen moeten doen. Samen vooruit, samen versnellen om ambities waar te maken. We zullen onze rol als daadkrachtige verbinder blijven oppakken.”

Lees meer
23/05/2023

Intentieovereenkomst walstroom zeehavens


Op maandag 22 mei tekenden de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een intentieovereenkomst voor een miljoenenfonds voor investeringen in walstroominstallaties in zeehavens. Waar Port of Moerdijk al aan de slag is met de realisatie van walstroominstallaties bij CCT Moerdijk, zette ook CEO Paul Dirix namens Havenbedrijf Moerdijk zijn handtekening om zeeschepen ‘aan de stekker’ te krijgen.

“Het is goed te zien dat de gezamenlijke zeehavens samen met het ministerie van Infrastructuur kunnen optrekken om walstroom voor zeehavens nu breed voor elkaar te krijgen. In Moerdijk liggen de plannen voor de aanleg van twee of drie verrijdbare walstroominstallaties bij Combined Cargo Terminal Moerdijk al klaar, maar deze subsidieregeling van het ministerie maakt het mogelijk voor toekomstige kade-ontwikkelingen in onze haven ook interessant om walstroom aan te leggen.

Lees meer
20/04/2023

Strijd tegen regelgeving bij opschaling pyrolyse


De pyrolysetechnologie is een effectieve oplossing voor het recyclen van vervuilde en samengestelde plastic reststromen die tot dusver niet gerecycled konden worden. Echter, de opschaling van deze technologie wordt tegengewerkt door belemmerende wet- en regelgeving. Dat moet en kan anders, betogen de partners van het PyroCHEM project, in navolging van het rapport ‘End of Waste’ dat Ecomatters in opdracht van Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) schreef.

Lees meer
13/04/2023

Werkzaamheden Logistiek Park Moerdijk april/mei


In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk het Logistiek Park Moerdijk (LPM). In april en mei 2023 vinden er werkzaamheden plaats voor de toekomstige verkeersontsluiting van het LPM. Dit gaat o.a. gepaard met een weekendafsluiting van de A17. Ook de Koekoekendijk is een dag dicht. Aan de Moerdijkseweg is gestart met de sloop van de gebouwen en worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de doorgaande weg over het LPM als ook de bouw van een collectieve bluswatervoorziening.

Lees meer
06/04/2023

Gemeente, havenbedrijf en ZLTO samen aan de slag met koolstofboeren


Op donderdag 6 april 2023 tekenden de gemeente Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk en boerenorganisatie ZLTO een intentieverklaring om samenwerking tussen lokale agrariërs en bedrijven te stimuleren door middel van Carbon Farming. Dit betekent dat de gemeente samen met het havenbedrijf het voortouw neemt om bedrijven in de Moerdijkse haven te enthousiasmeren om boeren te betalen voor het nemen van extra maatregelen om koolstof op te slaan in hun bodem in ruil voor zogenaamde ‘carbon credits’.

Lees meer