Nieuws

05/12/2014

A2B-Online Container begint nieuwe short sea dienst naar BLYTH


A2B-online Container B.V. heeft een overeenkomst gesloten met Transped Limited, de internationale logistieke dochteronderneming van de Port of Blyth, om een nieuwe tweewekelijkse short sea dienst te gaan onderhouden tussen Moerdijk en Blyth. Tegelijkertijd zal de huidige Teesport service worden verhoogd tot eveneens twee afvaarten per week.

Lees meer
05/12/2014

Haven- en industrieterrein Moerdijk opgenomen in tiende tranche Crisis- en herstelwet


Het haven- en industrieterrein Moerdijk is door minister Schultz van Haegen opgenomen in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet. De wet biedt mogelijkheden om flexibel om te gaan met wet- en regelgeving. En dat maakt een duurzame economische groei mogelijk. De beoogde toename van de bedrijfsactiviteiten moet plaatsvinden binnen de bestaande geluidcontour van het haven- en industrieterrein, zodat het woon- en leefklimaat van de omliggende kernen in tact blijft. Ook moet de belasting op de Natura2000-gebieden met stikstof binnen de vastgestelde grenzen blijven.

Lees meer
04/12/2014

Monitoringrapport 2013 maakt trends en ontwikkelingen inzichtelijk


Op woensdag 3 december reikte Jan Peters, voorzitter van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk, het jaarlijkse Monitoringrapport van het haven- en industrieterrein Moerdijk uit aan Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van Strijen. Voor de vijftiende keer is in dit rapport de invloed van de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein op de werk- en leefomgeving in beeld gebracht. Ook zijn trends en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

Lees meer
04/12/2014

Team politie Haven Moerdijk compleet


Meer werk maken van handhaven op het haven- en industrieterrein. Dat is één van de speerpunten van het Actieprogramma Moerdijk Veilig van gemeente, provincie, Havenschap en de Veiligheidsregio. Onder andere door het politiehaventeam op sterkte brengen. Dit team is inmiddels compleet (3fte). Burgemeester Klijs en de directeur van het Havenschap, Ferdinand van den Oever, brachten donderdag een bezoek aan de post die gehuisvest is in de brandweerkazerne aan de Plaza.

Lees meer
03/12/2014

Havenschap Moerdijk vertaalt ambities in nieuwe website


Met de Havenstrategie 2030 is de koers voor Port of Moerdijk voor de komende jaren bepaald. Port of Moerdijk is in 2030 hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. Een dynamisch en veilig haven- en industrieterrein met veel werkgelegenheid en ruimte voor innovatie. Bij deze ambities hoort ook een website die klaar is voor de toekomst. Daarom presenteert het Havenschap Moerdijk met trots www.portofmoerdijk.nl.

Lees meer
24/11/2014

Wifi-hotspots voor binnenvaart op haven- en industrieterrein Moerdijk


Binnenvaartschippers kunnen nu ook in de Roode Vaart en in het Zeemanshuis op het haven- en industrieterrein Moerdijk gebruik maken van mobiel internet. Het havenschap Moerdijk heeft samen met de stichting Binnenvaart Netwerk Diensten op deze plekken wifi-hotspots gerealiseerd. Met deze wifi-hotspots hebben schippers via een snelle verbinding onbeperkt toegang tot internet, mail en andere toepassingen.

Lees meer