Nieuws

02/04/2015

E-Noses rond haven- en industrieterrein Moerdijk blijven


Op en rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk bevindt zich sinds begin 2013 een ‘eNosenetwerk’. Deze eNoses worden ook wel ‘snuffelpalen’ genoemd. Het gaat om 28 stuks. De eNoses meten veranderingen in de luchtkwaliteit en helpen om de herkomst van de stoffen die vrijkomen te bepalen. De betrokken partijen kunnen daarmee geurbronnen herkennen en mogelijk geuroverlast voorkomen of beperken. Na een proef van twee  jaar is besloten de eNoses nu een permanente plek te geven.

Lees meer
24/02/2015

Shell herbouwt beschadigde fabriek


Shell Moerdijk werkt met 2600 medewerkers aan volledig herstel van fabrieken

Shell heeft de defintieve investeringsbeslissing genomen voor de herbouw van de MSPO-2-installatie, die sinds het incident in juni 2014 uit bedrijf is. Op basis van de uitkomsten van het interne onderzoek naar de oorzaak van het incident, dat inmiddels is afgerond, wordt het ontwerp van de installatie verder verbeterd. De herstelwerkzaamheden zijn reeds gestart.

Lees meer
09/02/2015

Inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld


Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan en het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Hiermee wordt de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk.

Lees meer
06/02/2015

Havenschap Moerdijk sluit overeenkomst met marktpartijen voor gezamenlijke ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk


Het Havenschap Moerdijk heeft op donderdag 5 februari een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten voor een publiek-private samenwerking in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het Havenschap zal samen met Roozen van Hoppe namens HeBeMa en Prodelta de ontwikkeling van het LPM ter hand nemen. Deze partijen hadden zich in het verleden al verzekerd van een grondpositie op het toekomstige Logistiek Park.

Lees meer
02/02/2015

Unieke opbouw en uitzonderlijk transport van permanent prefab kantoorpand door Touax


Touax Benelux bouwde de afgelopen weken op het eigen bedrijfsterrein in Moerdijk een tweelaags permanent kantoorpand van 220m², dat begin februari op spectaculaire wijze wordt verscheept naar de opdrachtgever in de haven van Antwerpen.

Lees meer
28/01/2015

Attero investeert meer dan €100 miljoen in nieuwe turbine voor duurzame energie


Attero gaat zijn afvalenergiecentrale Moerdijk voorzien van een nieuwe turbine voor de levering van duurzame energie. Het project bestaat uit de bouw van een stoomturbine en bijbehorende faciliteiten, zoals de koelwatervoorziening en aansluiting op het 150kV elektriciteitsnet. Het voorgenomen investeringsbesluit bedraagt meer dan 100 miljoen euro en ligt thans voor advies bij de OR.

Lees meer