Nieuws

01/06/2015

Havenschap Moerdijk en HeBeMa bekrachtigen samenwerking in ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk


Het Havenschap Moerdijk en HeBeMa Holding B.V. bekrachtigden op 12 mei jl. de samenwerking in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst volgt op de in februari ondertekende overeenkomst op hoofdlijnen en bevat een nadere uitwerking van de eerder gemaakte afspraken. 

Lees meer
22/05/2015

Lepelaars kiezen westelijk deel Sassenplaat als thuishaven


Lepelaars hebben het westelijke deel van de Sassenplaat bij het haven- en industrieterrein Moerdijk uitgekozen als thuishaven. De wildcamera op de Sassenplaat heeft inmiddels minimaal 12 broedparen gesignaleerd. 

Lees meer
12/05/2015

Brand bij Remondis Argentia


Dinsdag 12 mei 2015 woedde er een grote brand bij Remondis Argentia op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Rond 19.05 uur heeft de brandweer het sein "brand meester" gegeven.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Moerdijk: http://www.moerdijk.nl/Brand-bij-Remondis-Argentia.

Lees meer
23/04/2015

Havenschap Moerdijk sponsort jeugdelftal VV Klundert


Het Havenschap Moerdijk is sponsor geworden van het jeugdcombinatieteam F1 en E3 van VV Klundert. Op 22 april ondertekenden Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenschap Moerdijk, en de heren A. Endeman (voorzitter) en V. Yntema (penningmeester) namens voetbalvereniging Klundert de sponsorovereenkomst. Daarmee verbindt het Havenschap zijn naam voor drie jaar aan dit jeugdteam. De voetballers van het combinatieteam zijn voortaan te herkennen aan het Havenschapslogo op hun wedstrijdtenue.

Lees meer
10/04/2015

Burg Non Food B.V. breidt opslagcapaciteit uit


Burg Non Food B.V. breidt haar opslagcapaciteit op het haven- en industrieterrein Moerdijk uit. Op vrijdag 10 april werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe loods. De opslagcapaciteit van Burg Non Food aan de Patrijsweg in Moerdijk wordt daarmee 2,5 keer zo groot. Burg Non Food voorziet de nieuwe loods van de meest efficiënte en modernste voorzieningen op het gebied van logistiek en veiligheid.

Lees meer
08/04/2015

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) nagenoeg energieneutraal


Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft op 2 april twee NEM-ketels en een Siemens stoomturbine in bedrijf genomen. De grootste verwerker van zuiveringsslib van Europa is hiermee in één stap nagenoeg energieneutraal geworden, en uniek in de branche. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het verbruik van 7.000 tot 8.000
huishoudens.

Lees meer