Nieuws

06/12/2019

Gladheidsbestrijding haven- en industrieterrein Moerdijk


Gedurende de winter is het belangrijk dat het vele verkeer op het haven- en industrieterrein Moerdijk kan vertrouwen op goed begaanbare wegen en geen hinder ervaart van gladheid of sneeuw. Sinds 2015 is De Jong Zuurmond namens het Havenbedrijf Moerdijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In samenwerking met het in Moerdijk gevestigde bedrijf Eurosalt zorgen zij ervoor dat de wegen de hele winter begaanbaar blijven.

Lees meer
04/12/2019

Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2020


Graag bedanken wij u voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Daarom nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 10 januari 2020 vanaf 16:30 uur. We blikken terug op het afgelopen jaar en heffen samen met u het glas op het nieuwe jaar, want we rekenen ook in 2020 op u. 

Lees meer
25/11/2019

Klantonderzoek en werkgelegenheidsonderzoek


Momenteel worden er twee onderzoeken uitgevoerd voor het Havenbedrijf Moerdijk. Het klantonderzoek brengt in kaart hoe onze klanten de dienstverlening ervaren. Daarnaast wordt er door middel van een werkgelegenheidsonderzoek gekeken hoeveel mensen er werkzaam zijn binnen de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. 

Lees meer
20/11/2019

Ondernemersvereniging in Moerdijk


VNO-NCW Brabant Zeeland heeft sinds kort de ondernemersvereniging Moerdijk opgericht die de ondernemers uit het haven- en industrieterrein opnieuw bij elkaar brengt. De laatste maanden zijn er veel gesprekken gevoerd met bedrijven uit de regio om te peilen of hiervoor voldoende animo was. 

Lees meer
13/11/2019

Nut en noodzaak Logistiek Park Moerdijk bewezen


De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk (LPM).  De rechter heeft een tussenuitspraak gedaan. Daarmee krijgt de provincie Noord-Brabant zes maanden de tijd om een nieuwe ‘passende beoordeling’ te maken voor het inpassingsplan dat de aanleg van Logistiek Park Moerdijk mogelijk maakt. Als daaruit niet de vereiste zekerheid blijkt, kan een zogenaamde ADC-toets worden uitgevoerd.

Lees meer
12/11/2019

Ridesharing-app Toogethr blijkt groot succes


Begin 2019 startte Gemeente Moerdijk in samenwerking met het Havenbedrijf Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en VNO-NCW het initiatief om de ridesharing-app te introduceren op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Volgens de beschikbare data heeft dit in enkele maanden gezorgd voor een besparing van ruim 40.000 KG aan CO2.

Lees meer