Nieuws

19/12/2014

Eerste LNG-bunkering op haven- en industrieterrein Moerdijk


Op het haven- en industrieterrein Moerdijk is op vrijdag 19 december 2014 voor het eerst Liquid Natural Gas (LNG) gebunkerd. Hiermee is de haven van Moerdijk de tweede zeehaven in Nederland, waar zee- en binnenvaartschepen deze brandstof kunnen bunkeren. Het containerbinnenvaartschip Eiger maakte als eerste van deze nieuwe mogelijkheid gebruik. GDF SUEZ LNG Solutions voorzag het schip met een trailer vanaf de wal van LNG.

Lees meer
18/12/2014

Provincie en gemeente werken model uit voor bestuur Havenschap Moerdijk


Provinciale Staten en Gemeenteraad krijgen door de colleges van GS en B&W een voorstel voorgelegd om een model uit te werken om het havenschap onder te brengen in een NV in combinatie met een gemeenschappelijke regeling. De huidige deelnemers blijven zo inhoudelijk en financieel nauw betrokken bij het Havenschap. De nieuwe governance biedt tegelijkertijd ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie. Voorgesteld wordt om dit model verder te gaan uitwerken.

Lees meer
17/12/2014

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2015


Op vrijdag 9 januari 2015 vindt de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het Havenschap Moerdijk plaats. Het thema van dit jaar is Volle kracht vooruit. We blikken even terug op 2014, om vervolgens volle kracht vooruit te gaan! In de Havenstrategie 2030 staan onze plannen en ambities verwoord. 2015 staat in het teken van de start van de uitvoering van deze plannen en ambities.

Graag proosten we tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst samen met onze belangrijke relaties op een productief jaar en een vruchtbare samenwerking: samen volle kracht vooruit!

Lees meer
17/12/2014

Stuwadoors frissen kennis van wereldwijde regelgeving op bij Havenschap Moerdijk


Het Havenschap Moerdijk organiseerde op vrijdag 12 december een seminar over de International Ship & Port Facility Security code (ISPS). Zo’n 45 Port Facility Security Officers van stuwadoorsbedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk en bedrijventerrein Dintelmond waren aanwezig om hun kennis over deze internationale regelgeving op het gebied van beveiliging op te frissen.

Lees meer
05/12/2014

A2B-Online Container begint nieuwe short sea dienst naar BLYTH


A2B-online Container B.V. heeft een overeenkomst gesloten met Transped Limited, de internationale logistieke dochteronderneming van de Port of Blyth, om een nieuwe tweewekelijkse short sea dienst te gaan onderhouden tussen Moerdijk en Blyth. Tegelijkertijd zal de huidige Teesport service worden verhoogd tot eveneens twee afvaarten per week.

Lees meer
05/12/2014

Haven- en industrieterrein Moerdijk opgenomen in tiende tranche Crisis- en herstelwet


Het haven- en industrieterrein Moerdijk is door minister Schultz van Haegen opgenomen in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet. De wet biedt mogelijkheden om flexibel om te gaan met wet- en regelgeving. En dat maakt een duurzame economische groei mogelijk. De beoogde toename van de bedrijfsactiviteiten moet plaatsvinden binnen de bestaande geluidcontour van het haven- en industrieterrein, zodat het woon- en leefklimaat van de omliggende kernen in tact blijft. Ook moet de belasting op de Natura2000-gebieden met stikstof binnen de vastgestelde grenzen blijven.

Lees meer