Nieuws

26/09/2023

Campagne Kies voor je eigen Veiligheid


In de zeehavens van North Sea Port en Port of Moerdijk loopt een nieuwe campagne rondom de vraag ‘Wat heb je aan € 30.000 als daarna…?

Voor een veilige werkomgeving is het nodig dat elke havenmedewerker weet dat criminaliteit in de haven voorkomt en verdachte situaties meldt. Want €30.000 is mooi, maar wat als je gezin daarna wordt bedreigd? De campagne helpt signalen van criminaliteit te herkennen en schetst de serieuze gevolgen die ’ja’ zeggen tegen dit bedrag kan hebben. De campagne laat op www.kiesvoorjeeigenveiligheid.nl zien hoe medewerkers verdachte situaties kunnen melden.

Lees meer
08/09/2023

Port of Moerdijk versterkt beveiligingsschil


In de afgelopen maanden is in Port of Moerdijk een onderzoek uitgevoerd naar de buitenste beveiligingsschil en bij kades die grenzen aan de openbare ruimte. Daarbij is gekeken naar maatregelen die kunnen worden getroffen om kwetsbare plekken weg te nemen om daarmee de beveiligingsschil nog robuuster te maken. Gedacht moet worden aan het plaatsen van extra hekwerken en poorten, het doortrekken van watergangen en het bijplaatsen van camera’s.

Lees meer
20/07/2023

Invoering Blauwe Zone eind 2023


Na zorgvuldige voorbereiding gaat Port of Moerdijk over op 'blauwe zone parkeren' voor het gehele haven- en industrieterrein. Het is de bedoeling dat dit eind 2023 is ingevoerd én wordt gehandhaafd.

Het doel van de blauwe zone is de veiligheid in de openbare ruimte te optimaliseren en 'wild parkeren' tegen te gaan. Te vaak wordt er op de rijbaan, of dicht bij inritten geparkeerd, wat tot gevaarlijke en ongewenste situaties leidt. In samenspraak met de politie, gemeente en bedrijven is nu een aanpak voorzien waarbij op aangewezen plekken geparkeerd kan worden in de openbare ruimte voor een maximale duur van 2 uur. Dit betekent dat veel 'oneigenlijke' parkeerplekken gaan verdwijnen.


Lees meer
20/07/2023

Port Cyber Breakfast Café


Cybercriminaliteit is aan de orde van de dag. De potentiële impact is immens, óók voor bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk. Dan hebben we het niet alleen over de IT en (andere) technische inrichting van organisaties, want 'cyber' is allang niet meer de verantwoordelijkheid van IT alleen. Ook voor management en bestuurders is daarom een rol weggelegd om ferme maatregelen te nemen. Hoe? Tijdens een ontbijtsessie op woensdag 25 oktober, georganiseerd door Havenbedrijf Moerdijk in samenwerking met FERM, praten we beide doelgroepen (management en IT) graag bij. Meld je aan en zet die datum vast in je agenda. 

Aan het woord op 25 oktober komen o.a. Evelien Bras, directeur bestuurder stichting FERM en Marcel Jutte, managing director Hudson Cybertec. Zij zullen ingaan op de relatie tussen cybersecurity en IT en OT in de haven.

Ook de ontwikkelingen omtrent de NIS 2-richtlijn in Nederland komen aan bod!

Lees meer
11/07/2023

Port of Moerdijk in zee met Routescanner


Havenbedrijf Moerdijk heeft zich aangesloten bij Routescanner, het snelgroeiende, wereldwijde online containertransport platform voor verladers en expediteurs die op zoek zijn naar efficiënte en duurzame routes voor hun vracht. Via www.portofmoerdijk.nl/routescanner zijn alle directe lijnverbindingen voor shortsea, binnenvaart en spoor van en naar Port of Moerdijk voortaan snel terug te vinden.

Lees meer
07/07/2023

Zeehavenpolitie gestart in Zeeland en Moerdijk


De politie heeft sinds 1 juli een nieuw team voor de zeehavens van Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk. De regio heeft daarmee nu, net als Rotterdam, een eigen zeehavenpolitie. De ‘haventafel’ waaraan naast de gemeenten en politie ook de havenbedrijven van Port of Moerdijk en North Sea Port als ook de Douane en de Koninklijke Marachaussee plaatsnemen, gaf dinsdag 4 juli hiervoor het officiële startschot.

Gijs-Jan Schüssler, havenmeester en programmamanager Veiligheid bij Havenbedrijf Moerdijk, is enthousiast over de samenwerking. In gezamenlijkheid zal constant gekeken worden naar de prioriteiten in het kader van ondermijningsfenomenen. Met dit zeehaventeam, bestaand uit blauw op straat, intell en rechercheurs profiteert ook Port of Moerdijk van deze nieuwe stap.

Drugsvangsten lijken wat aan Moerdijk voorbij te gaan. De burgemeester van Moerdijk, Aart-Jan Moerkerke, knikt. “In Zeeland is het meer die import van cocaïne. Wij zitten vooral met mensensmokkel en milieumisdrijven in Moerdijk. Aan Omroep Brabant liet de havenmeester weten vorig jaar met 102 inklimmers te maken te hebben gehad in Moerdijk. Inklimmers zijn illegalen die via schepen en zeecontainers naar Engeland proberen te gaan.

Lees hier het artikel van Omroep Brabant

Lees hieronder het persbericht vanuit de zeehavenpolitie.

Lees meer