Nieuws

15/09/2016

Prof. Peter Balázs beleeft ‘Last mile’ treintrip Lage Zwaluwe - Port of Moerdijk


Op 8 en 9 september jl. bracht Prof. Peter Balázs een werkbezoek aan West-Brabant. Prof. Peter Balázs is EU-coördinator voor de goederencorridor North-Sea – Mediterranean die van de Noordzee naar Marseille loopt. De EU streeft ernaar dat langs deze en andere corridors goederen snel en efficiënt verplaatst kunnen worden per spoor, weg en water.

Lees meer
22/07/2016

Logistiek Park Moerdijk: inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld


Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk hebben in juli 2016 het inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld, nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vormfout in de Crisis- en herstelwet had gerepareerd.

Lees meer
20/07/2016

Groen licht voor verzelfstandiging Havenschap Moerdijk


De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft op 20 juli 2016 besloten de bedrijfsactiviteiten van het Havenschap uit te plaatsen naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV en de statuten van de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. De verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk is daarmee een feit en zal per 1 januari 2017 daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Lees meer
14/07/2016

Havenschap Moerdijk en ProRail gaan voor HALI-B


Havenschap Moerdijk en ProRail werken samen aan de beveiliging en verbetering van diverse overwegen in de haven van Moerdijk.

Lees meer
04/07/2016

Mitsubishi Materials Corporation vestigt e-scrap sampling center op haven- en industrieterrein Moerdijk


Mitsubishi Materials Corporation (MMC), Japanse producent van non-ferro metalen en cement, vestigt zich met een e-scrap sampling center, genaamd MM Metal Recycling B.V., aan de Energieweg op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Op de circa 3 hectare grote locatie zal het bedrijf e-scrap (printplaten en andere onderdelen van afgedankte elektronische apparaten) uit heel Europa inzamelen, inspecteren en er monsters van nemen voor verdere analyse. Vanuit Moerdijk wordt de e-scrap naar Japan getransporteerd, waar het vervolgens verwerkt wordt in de smelterij van MMC. De vestiging van MMC in Moerdijk biedt werkgelegenheid aan circa 50 personen.

Lees meer
02/06/2016

Colleges GS Noord-Brabant en B&W Moerdijk stellen voor Havenschap Moerdijk te verzelfstandigen


Het college van de gemeente Moerdijk en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant voor om akkoord te gaan met de verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk. Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van Havenschap Moerdijk worden uitgeplaatst naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. De huidige gemeenschappelijke regeling blijft in aangepaste vorm in stand voor de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV. De verzelfstandiging vloeit voort uit de Havenstrategie 2030 en is nodig om de doorontwikkeling van het Havenschap mogelijk te maken. Medio juli nemen de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant een besluit over het voorstel. Het is de bedoeling dat de nieuwe structuur op 1 januari 2017 in werking treedt.

Lees meer