Nieuws

22/12/2016

Havenschap Moerdijk als NV het nieuwe jaar in


Gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant verzelfstandigen het Havenschap Moerdijk op 1 januari 2017. Het havenschap wordt een bedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap. De haven wil hiermee haar concurrentiepositie versterken.

Lees meer
14/12/2016

85% van het afval hergebruikt op haven- en industrieterrein Moerdijk


Afval op haven- en industrieterrein Moerdijk wordt in 2015 vaker hergebruikt. Maar liefst 85% van het bedrijfsafval en de reststromen op het terrein vindt een nieuwe toepassing. Dat blijkt uit het Milieumonitoringsrapport 2015. Het rapport wordt jaarlijks uitgebracht door Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM), een samenwerkingsverband van bedrijven en overheden, die werken aan een duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk.

Lees meer
13/12/2016

Nieuwjaarsbijeenkomst Port of Moerdijk op 13 januari 2017


Op vrijdag 13 januari 2017 houden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Graag blikken we samen met al onze belangrijke relaties terug op 2016 en kijken we vooruit naar het komende jaar.

Lees meer
06/12/2016

Financiële steun voor pyrolysecluster in Zuid-Nederland


Het pyrolysecluster in Zuid-Nederland ontvangt financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid. Het Havenschap Moerdijk ontving, als penvoerder van de aanvraag, eind vorige week de beschikking. “Goed nieuws”, zegt commercieel manager Manon Baartmans van het Havenschap. “Dit is een belangrijke stap in het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Daarnaast is het goede business voor de haven.”

Lees meer
01/12/2016

Provincie en Enexis starten realisatie EnergywebXL


De provincie Noord-Brabant en regionaal netwerkbedrijf Enexis starten de realisatie van EnergywebXL. EnergywebXL gaat zorgen voor de infrastructuur voor het transport van warmte en CO2 in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). De provincie en Enexis hebben vandaag een intentieverklaring getekend om samen te werken, waarbij zij zich eerst concentreren op een fysieke verbinding tussen HIM en het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord.

Lees meer
07/11/2016

Tweedejaars leerlingen oriënteren zich op hun loopbaan tijdens Verrassend Leerzaam


Ook dit jaar maakten zo'n 90 leerlingen van het Markland College in Zevenbergen kennis met techniek, logistiek en chemie tijdens 'Verrassend leerzaam'. Het doel van dit techniekpromotieproject is om tweedejaars mavo-leerlingen te helpen met hun uiteindelijke profielkeuze.

Lees meer