Nieuws

10/04/2015

Burg Non Food B.V. breidt opslagcapaciteit uit


Burg Non Food B.V. breidt haar opslagcapaciteit op het haven- en industrieterrein Moerdijk uit. Op vrijdag 10 april werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe loods. De opslagcapaciteit van Burg Non Food aan de Patrijsweg in Moerdijk wordt daarmee 2,5 keer zo groot. Burg Non Food voorziet de nieuwe loods van de meest efficiënte en modernste voorzieningen op het gebied van logistiek en veiligheid.

Lees meer
08/04/2015

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) nagenoeg energieneutraal


Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft op 2 april twee NEM-ketels en een Siemens stoomturbine in bedrijf genomen. De grootste verwerker van zuiveringsslib van Europa is hiermee in één stap nagenoeg energieneutraal geworden, en uniek in de branche. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het verbruik van 7.000 tot 8.000
huishoudens.

Lees meer
02/04/2015

E-Noses rond haven- en industrieterrein Moerdijk blijven


Op en rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk bevindt zich sinds begin 2013 een ‘eNosenetwerk’. Deze eNoses worden ook wel ‘snuffelpalen’ genoemd. Het gaat om 28 stuks. De eNoses meten veranderingen in de luchtkwaliteit en helpen om de herkomst van de stoffen die vrijkomen te bepalen. De betrokken partijen kunnen daarmee geurbronnen herkennen en mogelijk geuroverlast voorkomen of beperken. Na een proef van twee  jaar is besloten de eNoses nu een permanente plek te geven.

Lees meer
24/02/2015

Shell herbouwt beschadigde fabriek


Shell Moerdijk werkt met 2600 medewerkers aan volledig herstel van fabrieken

Shell heeft de defintieve investeringsbeslissing genomen voor de herbouw van de MSPO-2-installatie, die sinds het incident in juni 2014 uit bedrijf is. Op basis van de uitkomsten van het interne onderzoek naar de oorzaak van het incident, dat inmiddels is afgerond, wordt het ontwerp van de installatie verder verbeterd. De herstelwerkzaamheden zijn reeds gestart.

Lees meer
09/02/2015

Inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld


Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan en het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Hiermee wordt de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk.

Lees meer
06/02/2015

Havenschap Moerdijk sluit overeenkomst met marktpartijen voor gezamenlijke ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk


Het Havenschap Moerdijk heeft op donderdag 5 februari een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten voor een publiek-private samenwerking in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het Havenschap zal samen met Roozen van Hoppe namens HeBeMa en Prodelta de ontwikkeling van het LPM ter hand nemen. Deze partijen hadden zich in het verleden al verzekerd van een grondpositie op het toekomstige Logistiek Park.

Lees meer