Nieuws

12/12/2019

App voor leerlingen brengt de veelzijdige wereld van logistiek dichterbij


Leerlingen in het voortgezet onderwijs in contact brengen met de veelzijdige wereld van de logistiek. Dat is het doel van de app 'Rondje Logistiek' die 21CC Education Nederland in samenwerking met Port of Moerdijk, KennisDC Logistiek en de Topsector Logistiek ontwikkelde.

Lees meer
11/12/2019

Wij werken in een groen kantoor met een groene omgeving!


Opnieuw ontvingen wij de BREEAM-NL In-Use-certificering voor ons kantoor. En ook na de restyling de classificatie very good! Een belangrijke certificering voor bestaande bedrijfsgebouwen als het gaat om duurzaamheid.

Duurzaamheid is een van de uitgangspunten van de Havenstrategie Moerdijk 2030. Als Havenbedrijf willen we duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2016 hebben we in de toenmalige norm very good gehaald. Nu met een bestaand kantoor wederom very good halen mag, volgens de organisatie, gerust een prestatie worden genoemd. De norm van 2016 was nog gericht op het voornemen tot verduurzamen, zo is nu de nieuwe norm aanzienlijk strenger geworden en is zij veel meer gericht op aantoonbaarheid en monitoring naar de toekomst.

Lees meer
10/12/2019

Vitaliteitsregeling draagt bij aan uitbreiding akkerranden


De bloeiende akkerranden in de Hoeksche Waard zijn een bekend fenomeen in de regio. Ze verfraaien niet alleen het landschap, maar trekken ook veel verschillende insecten die de gewassen op een natuurlijke manier beschermen tegen plagen. Het Havenbedrijf Moerdijk ondersteunt het project om deze akkerranden uit te breiden met circa 10 tot 162 hectare dankzij de Vitaliteitsregeling.

Lees meer
06/12/2019

Gladheidsbestrijding haven- en industrieterrein Moerdijk


Gedurende de winter is het belangrijk dat het vele verkeer op het haven- en industrieterrein Moerdijk kan vertrouwen op goed begaanbare wegen en geen hinder ervaart van gladheid of sneeuw. Sinds 2015 is De Jong Zuurmond namens het Havenbedrijf Moerdijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In samenwerking met het in Moerdijk gevestigde bedrijf Eurosalt zorgen zij ervoor dat de wegen de hele winter begaanbaar blijven.

Lees meer
04/12/2019

Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2020


Graag bedanken wij u voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Daarom nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 10 januari 2020 vanaf 16:30 uur. We blikken terug op het afgelopen jaar en heffen samen met u het glas op het nieuwe jaar, want we rekenen ook in 2020 op u. 

Lees meer
25/11/2019

Klantonderzoek en werkgelegenheidsonderzoek


Momenteel worden er twee onderzoeken uitgevoerd voor het Havenbedrijf Moerdijk. Het klantonderzoek brengt in kaart hoe onze klanten de dienstverlening ervaren. Daarnaast wordt er door middel van een werkgelegenheidsonderzoek gekeken hoeveel mensen er werkzaam zijn binnen de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. 

Lees meer