Nieuws

03/11/2020

Datakansen in de praktijk voor Port of Moerdijk


Stel je voor dat realtime data bijdraagt aan een betere doorstroming voor bedrijventerreinen. En dat er met cameraherkenning beter zicht is op het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het project DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie) wordt op basis van 18 bedrijfscases in de komende 3 jaar concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. Eén van de cases van project DALI wordt uitgevoerd op het haven- en industrieterrein Moerdijk, genaamd: DATACLEP.

Lees meer
22/10/2020

Oorlogsexplosieven onschadelijk gemaakt in weiland Moerdijk


De Appelzak-Zuid: het is nu nog een weiland, maar straks ontstaat hier een nieuw stuk recreatief Moerdijk. De voorbereidingen zijn al even in volle gang. Het havenbedrijf gaat het gebied herinrichten ter compensatie van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Eerst liet zij een bodemonderzoek uitvoeren op de plek waar straks een groene buffer moet ontstaan. Tijdens het onderzoek zijn verschillende oorlogsexplosieven gevonden. Vandaag heeft de EOD alles onschadelijk gemaakt en opgeruimd.

Lees meer
16/10/2020

Start aanleg zonnepark Westelijke Randweg


De realisatie van een zonnepark aan de Westelijke Randweg Moerdijk gaat van start. Als initiatiefnemer is het Havenbedrijf Moerdijk verheugd dat de plannen realiteit worden. Het is een grote stap in het verder verduurzamen van het haven- en industrieterrein. Op het aan te leggen zonnepark komen in totaal 18.570 panelen. Het havenbedrijf is daarmee energieneutraal voor het eigen energieverbruik. De aanleg start volgende week en de verwachte oplevering is eind februari 2021. 

Lees meer
14/10/2020

Samen voor veilige zeehavens


Overheidspartners en publiek private partijen starten samen projecten in en rond de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens om de weerbaarheid en integriteit hiervan te vergroten en daarmee criminaliteit tegen te gaan. De aangesloten partners zijn gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.

Lees meer
02/10/2020

Havenbedrijf Moerdijk en ProRail verbeteren veiligheid kruising


Eindelijk gaan de werkzaamheden van start om de kruising Orionweg - Zuidelijke Randweg te verbeteren. Het is een lang gekoesterde wens van het Havenbedrijf Moerdijk en ProRail om deze onoverzichtelijke kruising inclusief overwegen aan te pakken. Ook bedrijven op het haven- en industrieterrein zijn blij dat het project tot uitvoering komt. Tot het einde van het jaar realiseert aannemer Van Gelder drie beveiligde overwegen, een verkeersregelinstallatie en verbredingen van het asfalt. Een flinke verbetering van de doorstroming en veiligheid van het verkeer.

Lees meer
30/09/2020

Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk gaat door


’s-Hertogenbosch, 30 september 2020 – De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk kan doorgaan. Dat is duidelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. In een tussenuitspraak in november 2019 vroeg de Raad van State de provincie om aanvullende maatregelen voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura2000-gebieden. Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze heeft genomen.

Lees meer