Nieuws

06/08/2020

"Meer biodiversiteit op Moerdijk dan in Biesbosch"


Recent publiceerde ATM een leuk interview met Roland-Jan Buijs, als ecoloog werkzaam op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Bij ATM adviseert hij bijvoorbeeld over het al dan niet nestelen van de oeverzwaluwen in de grondopslag. Maar ook elders op het terrein is hij actief. Met zijn Buijs Eco Consult is hij in heel Nederland in de weer waar flora en fauna mogelijk in de verdrukking komen door bouw- en infraprojecten. De combinatie van economie en ecologie noemt hij de eco-gedachte. “Industrie en natuur hoeven elkaar niet te bijten.”

Lees meer
29/07/2020

Thomas Zwiers nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk


"Vroeger stonden de mensen meer met de rug naar het haven- en industriegebied. Het contact
met burgers en bedrijven is nu veel beter. Ik wil graag helpen om dat verder uit te bouwen." Dat
zegt Thomas Zwiers, de nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk. Zwiers was de afgelopen
zes jaar wethouder van Moerdijk.

Lees meer
22/07/2020

Europees geld voor aanleg truckparking Moerdijk


Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten. Hiervan gaat 6,5 miljoen euro naar de aanleg van vijf beveiligde truckparkeerplaatsen, waaronder één bij Kanters Moerdijk (A16). De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T).

Lees meer
14/07/2020

Smart camera’s en sensoren controleren treinen in Moerdijk


Op 1 juli, tijdens een gebruikersoverleg in Moerdijk, zijn meerdere stakeholders op de hoogte gesteld van een proef, waarbij treinen bij aankomst op spooremplacement Moerdijk worden gecontroleerd door een smart camera. Deze proef is een samenwerking tussen ProRail, Havenbedrijf Moerdijk en de lokale goederenvervoerders.

Lees meer
06/07/2020

Jaarverslag 2019 gepubliceerd


Het jaarverslag 2019 is uit. Een terugblik op een roerig jaar waarin groei uitbleef, maar wel mooie stappen zijn gezet in verduurzaming, innovatie & digitalisering, nieuwe werkgelegenheid en leefbaarheid.

Lees meer
24/06/2020

Nederlandse Zeehavens winnen internationale duurzaamheidsprijs


De Nederlandse zeehavens Rotterdam, Amsterdam, North Sea Port, Moerdijk en Groningen hebben gezamenlijk de ‘World Ports Sustainability Award’ gewonnen. De award is voor een gezamenlijk onderzoek naar de OESO-richtlijnen voor zeehavens. Deze richtlijnen gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationaal zakendoen.

Lees meer