Nieuws

14/10/2020

Samen voor veilige zeehavens


Overheidspartners en publiek private partijen starten samen projecten in en rond de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens om de weerbaarheid en integriteit hiervan te vergroten en daarmee criminaliteit tegen te gaan. De aangesloten partners zijn gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.

Lees meer
02/10/2020

Havenbedrijf Moerdijk en ProRail verbeteren veiligheid kruising


Eindelijk gaan de werkzaamheden van start om de kruising Orionweg - Zuidelijke Randweg te verbeteren. Het is een lang gekoesterde wens van het Havenbedrijf Moerdijk en ProRail om deze onoverzichtelijke kruising inclusief overwegen aan te pakken. Ook bedrijven op het haven- en industrieterrein zijn blij dat het project tot uitvoering komt. Tot het einde van het jaar realiseert aannemer Van Gelder drie beveiligde overwegen, een verkeersregelinstallatie en verbredingen van het asfalt. Een flinke verbetering van de doorstroming en veiligheid van het verkeer.

Lees meer
30/09/2020

Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk gaat door


’s-Hertogenbosch, 30 september 2020 – De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk kan doorgaan. Dat is duidelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. In een tussenuitspraak in november 2019 vroeg de Raad van State de provincie om aanvullende maatregelen voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura2000-gebieden. Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze heeft genomen.

Lees meer
22/09/2020

Containerdienst tussen Moerdijk en Spanje belangrijke versterking


“Het uitbouwen van onze short sea activiteiten is onze belangrijkste ambitie op logistiek gebied. De nieuwe rechtstreekse containerdienst tussen Bilbao en Moerdijk die WEC Lines gaat aanbieden, is een belangrijke versterking van onze spilfunctie in de afhandeling van goederenstromen”, zegt Annette van Ketel, Commercieel Manager Logistiek bij Port of Moerdijk.

Lees meer
11/09/2020

Port of Moerdijk en MCA Brabant trekken samen op voor multimodale ambities


Vandaag tekenden MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen en Annette van Ketel, Commercieel Manager Logistiek van Port of Moerdijk een samenwerkingsovereenkomst om het belang van de haven van Moerdijk voor Brabant te onderstrepen.

Lees meer
10/09/2020

Shell Moerdijk bouwt aan toekomst met minder uitstoot


Moderner, duurzamer en energiezuiniger. Dat moet het gigaproject van Shell Moerdijk opleveren. Zij maakten het nieuws afgelopen week bekend.

Shell Moerdijk behoort tot de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. In de komende jaren gaan zij de 16 oudste fornuizen van de kraakinstallatie vervangen door 8 veel zuinigere exemplaren. Door deze investering, waar honderden miljoenen euro’s mee gemoeid zijn, dalen het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en levert het bovendien tijdelijk honderden banen op in de regio. Prachtnieuws voor Shell, Port of Moerdijk en de omgeving dus.

Lees meer