Nieuws

18/10/2021

Campagne gestart voor veilige zeehavens: ‘Wat heb je aan €30.000,- als daarna...?’


Van de goede infrastructuur in de Zeeuwse en West-Brabantse havendelta maken ook criminelen graag gebruik. Medewerkers in de zeehavens zijn dan ook regelmatig getuige van verdachte activiteiten. Bovendien worden ze door criminelen ook benaderd voor 'hulp' in ruil voor geld. 

Lees meer
12/10/2021

Zes infrastructuurprojecten centraal in eerste Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk


In de eerste Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk zijn zes sleutelprojecten geïdentificeerd die een katalysator vormen voor de energietransitie in de regio en tegelijkertijd belangrijk zijn voor de nationale economie en het toekomstige verdienvermogen van ons land. 

Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van Deltalinqs, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Moerdijk, Stedin en Havenbedrijf Rotterdam analyseerde niet alleen toekomstige energiestromen en de verduurzamingsplannen van de industrie, maar keek eveneens naar behoud en waar mogelijk versterking van de strategische positie van Rotterdam-Moerdijk in Noordwest-Europa. Dat leidde tot een selectie van zes projecten.

Lees meer
30/09/2021

ShipLogic als Managementsysteem voor haven


In Augustus is het aanbestedingstraject voor een nieuw havenmanagementsysteem afgerond. ShipLogic is gekozen als vervanger van het ERP-systeem. ShipLogic is een modern havenmanagementsysteem dat voorziet in functionaliteiten om scheepsbezoeken vast te leggen, in te plannen, havengelden te berekenen, inspecties en duikers te registeren en business intelligence te verzorgen. Uiteraard is de koppeling met Portbase PCS voor gegevens over zeescheepvaart toegevoegd aan het abonnement en wordt de informatie van Port of Rotterdam over zeehavengelden verwerkt.

Lees meer
30/09/2021

Update werkzaamheden Logistiek Park


De werkzaamheden op het Logistiek Park zijn in volle gang. Op civieltechnisch vlak wordt op dit moment de ringwatergang rondom het park gegraven voor de door- en afvoer van (regen)water. Na voorbelasting van de grond van de eerste fase is nu de tweede fase aan de beurt. Daarnaast wordt er in de omgeving gewerkt aan diverse initiatieven om flora en fauna in het ontwikkelgebied te compenseren. Zo wordt het gebied de Appelzak-Zuid als recreëer- en verblijfplaats ontwikkeld en komen er vleermuizenkasten en huismustillen op de Lapdijk. 

Lees meer
23/09/2021

MM Metal Recycling BV breidt uit in Moerdijk


Vijf jaar na vestiging in de haven van Moerdijk breidt MM Metal Recycling BV uit. De Nederlandse dochteronderneming van Mitsubishi Materials Corporation en Hanwa Co. Ltd. gaat een nieuw warehouse bouwen naast het bestaande Europese inzamel- en inspectiepunt voor E-scrap. De nieuwe locatie van MM Metal Recycling BV is voor het opslaan van inkomende en uitgaande ladingen en komt op een perceel van bijna 3 hectare. 

Lees meer
09/09/2021

Inzet van drones voor nog veiliger haven- en industrieterrein Moerdijk


De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) en het Havenbedrijf Moerdijk zetten samen met beveiligingsbedrijf Securitas een nieuwe, innovatieve stap op weg naar nog meer veiligheid. Vliegende drones gaan permanent allerlei veiligheidsaspecten monitoren. Daarmee is de volgende fase van het pilotproject drones van start gegaan. De pilot moet uitwijzen wat de inzet van drones kan betekenen voor de verdere verbetering en professionalisering van de beveiliging van het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Lees meer