Nieuws

11/05/2020

Provinciale Staten akkoord met aangepast plan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM)


Vrijdag 8 mei ging een meerderheid van Provinciale Staten akkoord met het aangepaste plan voor het LPM. Het goedgekeurde plan wordt nu weer voorgelegd aan de Raad van State.

Lees meer
28/04/2020

Open Havendag Moerdijk verplaatst naar 2021


Op 10-10-2020 zou de derde editie van de Open Havendag Moerdijk zijn. Na berichtgeving van het kabinet op 21 april jl., over verlenging van de coronamaatregelen tot 20 mei en het verbod op evenementen tot 1 september, hebben wij ons beraad of de Open Havendag 2020 door kan gaan.

Lees meer
23/04/2020

Nieuwe treinverbinding Moerdijk-Geleen brengt Europa nog dichterbij


Rail Operator Hupac maakt een nieuwe treinverbinding bekend tussen de haven van Moerdijk, Rail Terminal Chemelot Geleen en bestemmingen in de UK en Italië. De verbinding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met logistiek dienstverlener CCT Moerdijk en A2B-online, die voor een naadloze Shortsea-lijn tussen Moerdijk en de UK zorgt. 

Lees meer
01/04/2020

Behoud toegevoegde waarde zeehavens vergt inzet havens én overheid


De Branche Organisatie Zeehavens verwelkomt en ondersteunt de Havennota 2020-2030 die afgelopen week door minister Van Nieuwenhuizen (IenW) is gepubliceerd. De overheid en de vijf zeehavens van nationaal belang delen de noodzaak om de vooraanstaande positie van de Nederlandse havens in Europa en de wereld te behouden. Evenals de ambitie dat de Nederlandse havens zich kunnen ontwikkelen naar een krachtige positie in de economie van de toekomst die duurzaam, digitaal en verbonden is.

Lees meer
31/03/2020

Co-creatie sessie Modal Shift


Handels-, productie en logistieke bedrijven denken steeds bewuster na over de aanvoer en bezorging van hun goederen. De noodzakelijke reductie van CO2/NOX in het goederenvervoer en de afname van beschikbare wegcapaciteit, vraagt om een ander gebruik van het hele logistieke systeem. Op 9 en 10 maart jl. werkten zo’n 45 organisaties uit overheid en bedrijfsleven tijdens een co-creatie sessie aan dit vraagstuk. Namens Havenbedrijf Moerdijk was Dieuwke Piebenga (Public Affairs) vertegenwoordigd.

Lees meer
17/03/2020

Saamhorigheid en solidariteit in moeilijke tijden


“Het verhaal van premier Rutte was duidelijk. 'Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie.’

Het coronavirus heeft ons in de greep. We moeten risico’s verkleinen terwijl vragen en onzekerheden groeien. Ons sociale leven ligt stil. Ondernemers worden op de proef gesteld. Bedrijven moeten met een minimale bezetting maximaal resultaat behalen.

Lees meer