Nieuws

27/03/2018

Slimme veiligheidsoplossingen in de haven met project PASSAnT


In de haven van Moerdijk wordt binnenkort geëxperimenteerd met slimme veiligheidsoplossingen voor havens in de strijd tegen mensen- en drugs- en explosievensmokkel en ladingdiefstal. Met Europese steun ontwikkelen een aantal (haven)bedrijven en kennisinstellingen uit België en Nederland een hoogtechnologische totaalaanpak met slimme dekzeilen, camera’s en hekken binnen het project PASSAnT: PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals. Ook het Havenbedrijf Moerdijk neemt deel aan dit project.

Lees meer
21/03/2018

Brand bij Drecht Coating Service


Dinsdagavond 20 maart brak rond 18.45 uur een grote brand uit bij het bedrijf Drecht Coating Services aan de Appelweg in het havengebied van Moerdijk. Rond 21.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Lees meer
12/03/2018

40 Nieuwe verblijfkasten voor de ruige dwergvleermuis


Het Havenbedrijf Moerdijk heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer en vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders (onderdeel van IVN Etten-Leur, Halderberge en Moerdijkse polders) op zaterdag 10 maart 2018 40 verblijfkasten voor de ruige dwergvleermuis opgehangen op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Lees meer
08/03/2018

eNose-netwerk rond haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet


Het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet. Dat hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero, CNC besloten na een evaluatie. De 29 eNoses op en rond het haven- en industrieterrein blijven nog minimaal drie jaar hun werk doen. Het netwerk wordt uitgebreid met 5 extra eNoses, die tot 1 januari 2018 met Rijkssubsidie waren geplaatst.

Lees meer
26/02/2018

Zeehavens, havenbedrijfsleven en Rijk ondertekenen Werkprogramma


De 5 Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en de minister van IenW hebben op donderdag 22 feb 2018 in Hoek van Holland het Werkprogramma Zeehavens ondertekend. De komende 3 jaar gaan deze partners samenwerken aan het toekomstgericht versterken van de havencomplexen. Het Werkprogramma is gericht op een gelijk speelveld tussen Europese havens, een gunstig vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid, voldoende ontwikkelingsruimte en een voortvarende uitvoering van de energietransitie.

 

Lees meer
22/02/2018

Provincie, gemeente en havenbedrijf willen ontwikkelingen rond energie, duurzame chemie en circulaire economie versnellen


In 2018 willen de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk de ontwikkelingen op het gebied van energie, duurzame chemie en circulaire economie op het haven- en industrieterrein Moerdijk versnellen. De partners besloten dat naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de Havenstrategie Moerdijk 2030. Hieruit blijkt dat de doelstelling om hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta te worden, in 2017 dichterbij is gebracht. De partners willen nu de complexere onderwerpen aanpakken.

Lees meer