Nieuws

06/04/2018

57,4% van de beroepsbevolking van haven- en industrieterrein Moerdijk komt uit West-Brabant


Het aantal directe arbeidsplaatsen op het haven- en industrieterrein Moerdijk was in 2017 9.308. Ruim 57% daarvan, ruim 5.300 werknemers, wonen in de regio West-Brabant. Van dat aantal wonen er 1.759 in de gemeente Moerdijk. Dat is een aantal conclusies uit het onderzoek naar de werkgelegenheid op het haven- en industrieterrein dat het Havenbedrijf Moerdijk jaarlijks laat uitvoeren.

De overige werknemers zijn woonachtig in de regio Rijnmond (15,9%), Drechtsteden (15,5%) of overige gebieden (11,2). Deze verdeling laat zien dat het haven- en industrieterrein niet alleen voor de nabijgelegen plaatsen voor werkgelegenheid zorgt, maar ook in een omvangrijke regio daarbuiten.

Directe en indirecte werkgelegenheid
De directe werkgelegenheid wordt geteld. Daarnaast biedt het haven- en industrieterrein ook indirecte werkgelegenheid. Dit wordt voor 2017 geschat op 8.675 arbeidsplaatsen. In totaal bood het haven- en industrieterrein in 2017 17.983 arbeidsplaatsen. Dat is een stijging van 3,7% ten opzichte van 2016.

Functies en opleidingsniveau
30% van de functies is technisch van aard, terwijl 15% van de werknemers actief is in een managementfunctie. De beroepsbevolking van het haven- en industriegebied Moerdijk is relatief gemiddeld opgeleid. De grootste groep werknemers (49%) heeft middelbaar beroepsonderwijs genoten. 24% heeft middelbare school als hoogst genoten opleiding, 17% HBO en 4% WO en hoger.


Vorige Volgende