Nieuws

12/01/2017

4.200 zonnepanelen bij ATM


Woensdag 11 januari heeft wethouder Jaap Kamp van gemeente Moerdijk officieel de zonnepanelen van ATM in bedrijf gesteld. De wethouder haalde ter plaatse de hoofdschakelaars over en activeerde zo 4.200 zonnepanelen op 34 meter hoogte. De cellen liggen op één van de opslagloodsen van ATM, zichtbaar vanaf de Vlasweg in Moerdijk.

Zonnige toekomst
Op het dak is een oppervlakte ter grootte van 1,5 voetbalveld aan zonnepanelen aangelegd. Deze hebben een jaaropbrengst van 1.120 megawatt uur (MWh). Omgerekend zou dit het verbruik zijn van circa 340 huishoudens. Met behulp van de SDE-subsidieregeling is voor 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in dit project. Immers alleen voor niks gaat de zon op.  

Eigen vermogen
ATM innoveert voortdurend om energetisch zo effectief mogelijk te opereren. Dit heeft er toe geleid dat voor 78% in de eigen energiebehoefte wordt voorzien. Voor de buitenwereld zijn dergelijk procesoptimalisaties vaak onzichtbaar. Zonnepanelen zijn voor het publiek bekend en zichtbaar. Vandaar dat aan de ingebruikname extra aandacht is besteed. “Dit zonne-energieproject van ATM is het grootste in de gemeente. Het bedrijfsleven én de overheid kunnen er een voorbeeld aan nemen. Ik ben dan ook trots dat een bedrijf uit onze gemeente hierin een voortrekkersrol vervult en op gebied van duurzame ontwikkeling de daad bij het woord voegt”, aldus wethouder Kamp voorafgaande de officiële ingebruikname. 


Vorige Volgende