Havenbedrijf

Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Moerdijk bestaat uit drie leden:

  • de heer dr. ir. P.J.M. van Laarhoven (voorzitter);
  • de heer dr. J.M. van der Eijk (lid),
  • mevrouw drs. V.O. Luijendijk (lid).