Havenbedrijf

Havenstrategie Moerdijk 2030


Port of Moerdijk is in 2030 hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. 

De in juli 2014 vastgestelde Havenstrategie Moerdijk 2030 bevat de door share- en stakeholders onderschreven strategie voor de doorontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk tot 2030. De Havenstrategie geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland volop kansen biedt voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk om de komende decennia verder te groeien.

Deze groei is nodig voor de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Er liggen met name kansen op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnen komen. Daarnaast is het streven om het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aan doet, te laten toenemen. Uitgangspunt in de visie is ontwikkeling waarbij people, planet en profit goed in balans zijn.

Inmiddels is ook het Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk 2015-2017 gereed; een schematisch overzicht van concrete opgaven en ambities uit de Havenstrategie. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft niet alleen welke organisatie voor welke opgave aan de lat staat, maar ook de fasering in de aanpak. Het programma is vooral een agenda voor de komende jaren. Onderaan deze pagina kunt u het Uitvoeringsprogramma downloaden.