Havenbedrijf

geschiedenis


Het haven- en industriegebied van Moerdijk is ontstaan in de jaren '60. In die tijd werden in de Biesbosch spaarbekkens aangelegd. 

Het verzamelde water ging naar de industrie in de Botlek en naar de Rotterdamse drinkwatermaatschappij. Het zand dat in de Biesbosch werd uitgegraven, werd gebruikt voor de aanleg van een nieuw haven- en industriegebied, tussen Moerdijk en Klundert. Gemeenten in de omgeving wilden daarmee extra werk creëren voor jonge mensen in de regio. Haven- en  industrieterrein groeiden snel. Ruim een halve eeuw na de zanduitgraving ligt er aan het Hollandsch Diep een florerende haven van formaat.