Feiten en Cijfers

Moerdijk Monthly


Moerdijk Monthly toont de maandelijkse cijfers van haven- en industrieterrein Moerdijk.


Financiële documenten


Begroting, jaarstukken en kwartaalrapportages.

Verkorte jaarstukken

Verkort jaarverslag 2019
Verkort jaarverslag 2018