Feiten en Cijfers

Bekijk hier het persbericht over de voorlopige cijfers voor 2022.
Bekijk hier de jaarfilm over 2022.
Bekijk hier het definitieve jaarverslag over 2022.

 

Financiële documenten


Begroting, jaarstukken en kwartaalrapportages.


Moerdijk Monthly


Moerdijk Monthly toont de maandelijkse cijfers van haven- en industrieterrein Moerdijk.