De haven

Vergunningen en verordeningen


Op het industrie- en haventerrein Moerdijk is o.a. de Haven- en terreinverordening van toepassing. Deze verordening is de grondslag voor orde en veiligheid op het haven- en industrieterrein Moerdijk en de daartoe behorende oevers, grond- en kunstwerken, wegen, beplantingen, gebouwen etc. De verordening bevat bepalingen omtrent ligplaatsen, milieuhinder, schadevaringen, het uitvoeren van werken in het havengebied, het vervoeren van gevaarlijke stoffen, straf en slotbepalingen. Vraag uw vergunningen centraal aan via het Omgevingsloket.