Vestigen in Moerdijk

Port of Moerdijk heeft volop ruimte voor nieuwe bedrijvigheid op de verschillende parken: Logistiek Park Moerdijk, Industrial Park, Tradepark, Seaport en Ecopark. Neem direct contact op over de beste locatie en faciliteiten voor u.

Maatwerk

Geen vaste kavels


Iedere klant heeft andere wensen en eisen. Wij geloven in maatwerk. Zo vindt u op Haven- en Industrieterrein Moerdijk geen vaste kavels, maar kijken we samen met u naar de beste locatie, oppervlakte en faciliteiten voor uw bedrijf. Neem direct contact op met onze commerciële afdeling voor meer informatie. Wij denken graag met u mee.


Commissie Vestiging

Vlotte afhandeling van uw vergunningsaanvragen


Heeft u interesse om zich op Moerdijk te vestigen? En wilt u in een vroeg stadium inzicht krijgen of u aan de diverse vergunningsvoorwaarden voldoet? Port of Moerdijk maakt het u makkelijk met de Commissie Vestiging. Dit is een one-stop-shop die u in een vroeg stadium van een integraal advies voorziet om het traject van vergunningverlening vlot te laten verlopen.

In de Commissie Vestiging participeren alle instanties waarmee een bedrijf te maken kan krijgen bij de vergunningsaanvraag voor de nieuwe vestiging. Dit zijn de gemeente Moerdijk, De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB).  Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Waterschap Brabantse Delta, de brandweer en het Havenschap Moerdijk. Deze commissie toetst in een vroeg stadium adviesaanvragen op het gebied van milieu, mogelijke hinder voor directe omgeving, ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) en de woningwet (bouwvergunning). De commissie Vestiging brengt een advies uit aan het Havenschap Moerdijk. 

Wilt u zich vestigen in een bestaand pand? Ook dan kunt u gebruik maken de diensten van de commissie Vestiging om te toetsen of uw bedrijfsactiviteiten inpasbaar zijn op de betreffende locatie.

Neem direct contact op met het secretariaat van de Commissie Vestiging voor uw aanvraag.

Lees meer

Vergunningen en verordeningen

Centraal via het Omgevingsloket


Op het industrie- en haventerrein Moerdijk is o.a. de Haven- en terreinverordening van toepassing. Deze verordening is de grondslag voor orde en veiligheid op het haven- en industrieterrein Moerdijk en de daartoe behorende oevers, grond- en kunstwerken, wegen, beplantingen, gebouwen etc. De verordening bevat bepalingen omtrent ligplaatsen, milieuhinder, schadevaringen, het uitvoeren van werken in het havengebied, het vervoeren van gevaarlijke stoffen, straf en slotbepalingen. Vraag uw vergunningen centraal aan via het Omgevingsloket.