De haven

Water


Moerdijk is direct verbonden met zee. Het is de meest landinwaarts gelegen haven van Nederland. Via de Dordse Kil, Oude Maas en Nieuwe Waterweg is het nog geen vier uur varen naar de open zee. Landinwaarts is Moerdijk aangetakt op verschillende binnenvaartroutes, waaronder de twee belangrijkste vaarwegen van Nederland: de Rijn en de Maas. Hiermee is Moerdijk direct aangesloten op alle binnenvaartroutes vanuit en naar het Europese achterland.