Vier vervoersmodaliteiten

Port of Moerdijk is een zeer interessante shortsea-haven met een groeiend aantal verbindingen. Er zijn vier vervoersmodaliteiten: water, spoor, weg en buis, en dat betekent grote flexibiliteit voor bedrijven die via Moerdijk verladen. Moerdijk is als kernhaven aangewezen in het Trans Europees Netwerk transport (TENt) en ligt direct in de Europese goederencorridor Amsterdam-Marseille.

Water

Direct verbonden met de Noordzee en diverse binnenvaartroutes


Moerdijk is direct verbonden met zee. Het is de meest landinwaarts gelegen haven van Nederland. Via de Dordse Kil, Oude Maas en Nieuwe Waterweg is het nog geen vier uur varen naar de open zee. Landinwaarts is Moerdijk aangetakt op verschillende binnenvaartroutes, waaronder de twee belangrijkste vaarwegen van Nederland: de Rijn en de Maas. Hiermee is Moerdijk direct aangesloten op alle binnenvaartroutes vanuit en naar het Europese achterland.


Spoor


Een goede ontsluiting van het goederenvervoer per spoor is van belang voor de ontwikkelkansen van de haven. De ambitie van Moerdijk is het matchen van de spoorontsluiting
van het haven- en industriecomplex op de vraag vanuit de markt en het faciliteren van groei.

Het Havenbedrijf Moerdijk heeft een Planstudie Spoor uit laten voeren naar mogelijke ontwikkelingen en maatregelen waarop het haar strategie kan baseren voor de bereikbaarheid van de haven voor de modaliteit spoor. Deze planstudie geeft antwoord op de vraag hoe de huidige bereikbaarheid en toekomstige ontwikkelingen op het spoor in Moerdijk veilig en vlot behandeld kunnen worden.

Lees de managementsamenvatting van de Planstudie Spoor (pdf) voor meer informatie.

Openbare railterminals

Het haven- en industrieterrein kan gebruik maken van twee openbare railterminals in de omgeving. Daarnaast beschikken verschillende bedrijven op Moerdijk over een eigen spooraansluiting en eigen laad- losperrons.  Voor meer informatie over deze openbare voorziening kunt u terecht bij: One Stop Shop Nederland, tel. +31 30 235 93 22, e-mail oss@prorail.nl of http://rne.eu/.

Een overzicht van alle intermodale spoordiensten vindt u op Rail Scout

 

Lees meer

Weg

Moerdijk ligt op een knooppunt van snelwegen


Moerdijk ligt op een knooppunt van snelwegen. Het heeft directe aansluitingen op de A16 (Antwerpen-Breda-Rotterdam), A59 en A17 (Moerdijk-Roosendaal-Antwerpen). Deze zijn aangesloten op belangrijke Oost-West-verbindingen, zoals de A15 en de A58. Het Europese achterland is daarmee uitstekend bereikbaar.


Buisleidingen


Port of Moerdijk is aangesloten op het buisleidingennetwerk voor vervoer van (petro)chemische producten en gassen. De buisleidingenstraat verbindt de industriecomplexen van Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met elkaar.