Transport

Port of Moerdijk is thuis in uiteenlopende goederenstromen. Onze stuwadoors werken met razendsnelle doorlooptijden. Dankzij de uitstekende havenfaciliteiten bent u vanaf hier snel op weg naar uw vervolg- of eindbestemming.

Thuis in verschillende cargo


Moerdijk is de grootste inland gelegen zeehaven voor halffabricaten, schroot en metalen. Het is thuis in verschillende cargo: droge bulk, natte bulk, containers en stukgoed. Ook breakbulk is een belangrijk segment binnen de haven van Moerdijk.

De droge bulk bestaat vooral uit mineralen, zand, steensoorten en afval. Slurries, etheen, propeen en styreen maken een groot deel uit van de natte bulk. Metaalafval en metaalproducten vormen het grootste deel van de overslag via containers en stukgoed. Een groeiende goederenstroom wordt gevormd door biomassa, zoals houtsnippers, biologisch afbreekbaar plastic en mest. Biomassa bestaat uit de biologisch afbreekbare fractie van landbouwgewassen, residuen en afval uit de landbouw of bosbouw en wordt steeds vaker ingezet als brandstof voor elektriciteitscentrales.


Stuwadoors MoerdijkFaciliteiten


De haven van Moerdijk beschikt over uitstekende faciliteiten voor overslag en opslag.

 • Diverse kades met een totale lengte van 5 km.
 • Diepgang van 8.5 meter
 • 32 meter brede Ro-Ro ramp
 • 48 meter brede Ro-Ro stoep
 • Vloeistofdichte laad/loskuil met morsluifel
 • Weegbrug 70 ton
 • Mobiele laadbruggen (met of zonder ponton)
 • Mobiele laadbak net morsluifel
 • Stukgoedkranen tot 42 mt (gecombineerd tot 65 mt)
 • Kranen tot 40 mt, 60 mt kraan, Gottwald HMK 300E
 • Drijfkranen (12-25 mt), mobiele kranen (5-25 mt), containerkraan, brugkraan (15-25 mt)