Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland

Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland is een innovatieplatform dat met de pyrolysetechnologie reststromen verwerkt tot waardevolle producten.

In de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland onderzoeken diverse partijen hoe reststromen met de pyrolysetechnologie te verwerken zijn tot waardevolle producten.
Pyrolyse is een verbrandingstechniek waarmee afvalproducten zoals weggooipallets, gebruikte plastic folie, maar ook walnootschillen, rioolslib of oude autobanden, een tweede leven krijgen. Door dit soort afval thermisch te recyclen, verdwijnt het niet meer in een verbrandingsoven.
Het mes snijdt dus aan twee kanten: minder afvalstromen en dus minder milieubelasting en CO2-uitstoot. En tegelijkertijd nieuwe, waardevolle producten, gemaakt van reststromen. Eigenlijk spreken we in dit verband dus niet meer van afval of reststromen, maar van grondstoffen. Dit proces levert zo een bijdrage een de circulaire economie.

Pyrolyseproeftuin: open innovatie voor succesvolle eindproducten

In de proeftuin werken 14 bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheden samen. De deelnemers aan de pyrolyseproeftuin onderzoeken de komende vier jaar circa30 waardeketens gebasseerd op verschillende grondstoffen. Eindgebruikers zullen de eindproducten die hier uitkomen analyseren en testen. Het uiteindelijke doel is om commerciële pyrolyse-installaties en commercieel succesvolle eindproducten op de markt te brengen.

Wat is pyrolyse precies?

Pyrolyse is een thermisch kraakproces waarbij biomassa, kunststof of afval wordt ontleed door het tot hoge temperatuur te verhitten, zonder aanwezigheid van zuurstof. Bij pyrolyse ontstaan in principe drie producten: gas, olie en een cokesachtig residu. 

Pyrolyse vindt plaats bij een temperatuur tussen de 400 en 800 °C. Pyrolyse van biomassa bij temperaturen tot 200 à 400 °C heet torrefactie, terwijl pyrolyse van kunststoffen bij temperaturen tot 400 à 450 °C depolymerisatie wordt genoemd.

Pyrolyse zorgt voor minder uitstoot van CO2 en geeft materialen die eerder werden beschouwd als afval een tweede leven. De technologie staat dan ook hoog op de Ladder van Lansink, een standaard die aangeeft hoe milieuvriendelijk een afvalverwerkingswijze is.

Waarom is er een proeftuin nodig?

De proeftuin is nodig omdat er niet één pyrolysetechnologie is die optimaal is voor elke grondstof. In het innovatieplatform werken leveranciers van de pyrolysetechniek daarom samen met onderzoekers, onderwijsinstellingen en potentiële afnemers. Dit gebeurt binnen een waardeketen (tussen grondstofleverancier, pyrolysebedrijf en eindafnemer) en tussen pyrolysebedrijven onderling, om de economische haalbaarheid te toetsen.

Havenbedrijf Moerdijk is de trekker van het project en regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN ondersteunt het uitrollen van de businesscases.

Moerdijk als uitvalsbasis voor de proeftuin

Haven- en industrieterrein Moerdijk is gekozen als locatie voor de pyrolyseproeftuin. De reden hiervoor is de aanwezigheid van de vervoersmodaliteiten water, weg en spoor én van diverse afval- en reststromen. Moerdijk is sowieso een belangrijke haven in de Biobased Delta. Havenbedrijf Moerdijk stelt de voormalige Tetra Pak-locatie beschikbaar aan het cluster. 

Subsidie voor Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.

Deelnemers Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland

De deelnemers aan de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland zijn: Havenbedrijf Moerdijk (penvoerder), Ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, Avans Hogeschool, Bewa, SABIC Petrochemicals, Goodfuels Marine, Patpert Teknow Systems, Nettenergy, NImaro Ageno Consult, CharcoTec, Waste4ME, DSM R&D Solutions, Delphy en TU Eindhoven.

Eindevent terugkijken

De Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland loopt ‘officieel’ af, maar de betrokken partijen willen samen verder met een Proeftuin 2.0. Intussen is pyrolyse volwassen geworden. Zo zijn er meerdere bedrijven die de komende tijd commerciële fabrieken gaan bouwen. Ook Shell geeft aan concrete plannen te hebben voor chemische recyclingfaciliteit die afvalplastics omzet naar grondstof voor zijn naftakrakers in Moerdijk.
Kijk het event tijdens de Week van de Circulaire Economie 2021 hier terug.

 

Logo_OPZuid_kleur_voor_websites_JPG.jpg  Logo_EU_NEDERLANDS_EFRO_ernaast_kleur_JPG.jpg    

Logo-provincie-Noord-Brabant_kleur_jpg.jpg  Logo_Rijk_ministerie-EZ_kleur_websiteJPG.jpg