Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Leven

Het Havenschap Moerdijk houdt graag de communicatie met haar omgeving open over het wel en wee op het haven- en industrieterrein.

Regelmatig voeren omwonenden, het Havenschap, bedrijven en Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk overleg over activiteiten die plaatsvinden op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Hiervoor is de Burenraad Moerdijk opgericht.


Een belangrijk aspect is onder andere milieu. Er wordt onderzoek verricht naar de milieu-effecten van het haven- en industrieterrein Moerdijk. De resultaten van onderzoek worden gepubliceerd in het "Monitoringrapport haven- en industrieterrein Moerdijk".


Verder is de Stuur- en Co÷rdinatiegroep Milieu en Veiligheid Moerdijk actief om op zaken met betrekking tot milieu en veiligheid in te spelen die van invloed zijn op het goed functioneren van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Zij doen dit door:

  • Partijen bij elkaar te brengen en initiatieven te ontplooien gericht op verduurzaming en revitalisering van het haven- en industrieterrein Moerdijk
  • Signalen uit de omgeving op te vangen met betrekking tot de milieubelasting en veiligheid met als doel de communicatie hierover te verbeteren
  • Een intermediaire rol te vervullen tussen bedrijven en overheden op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de milieuwetgeving