Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Tarieven

Het tarievenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk.
In het tarievenreglement staan de tarieven die in rekening worden gebracht voor verleende vergunningen, binnenhavengeld, kadegeld en zeehavengeld. Voor tarieven die betrekking hebben op zeehavengelden, zijn dezelfde tarieven van toepassing in het gebied Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk.