Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Douane, Marechaussee, Veterinaire Inspectie, KLPD

 

Douane

Moerdijk is als zeehaven één van de buitenhavens van het gebied van de Europese Gemeenschap. In Moerdijk zijn daarom alle fysieke (depot) en administratieve douanefaciliteiten 24 uur per dag voor het in- en uitklaren van goederen voorhanden.

 

 

Wijzigingen voor het bedrijfsleven bij de Douane per 31 januari 2010

 

Op 31 januari 2010 gaat er veel veranderen voor bedrijven die zich bezighouden met in- en uitvoer. Vooral voor expediteurs en andere organisaties die intensief samenwerken met de Douane geldt vanaf die datum veel nieuwe wet- en regelgeving.

 

Die wijzigingen hebben te maken met afspraken die in Europees verband worden gemaakt. De Nederlandse Douane werkt - samen met de andere EU-landen - aan een veilig en concurrerend Europa, door wet- en regelgeving op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk digitaal te werken.

 

Lees meer over de belangrijkste wijzigingen door hier te klikken of kijk voor meer informatie:

www.douane.nl  www.douane.nl/actueel

 

Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee heeft een gevarieerd takenpakket. Via hun website vindt u een overzicht inclusief de omschrijvingen van de diverse taken die de KMar zowel in binnen als buitenland uitvoert.

Op het haven- en industrieterrein houdt men o.a. bezig met de handhaving van de Vreemdelingenwetgeving, grensbewaking, beveiliging, politietaken etc.

Voor meer informatie:

www.marechaussee.nl

 

Veterinaire Inspectie

Bij de grensfaciliteiten van Moerdijk hoort ook een veterinaire inspectiepost, die volledig is uitgerust voor de controle en inspectie van agrarische producten en andere goederen die bestemd zijn voor de menselijke consumptie.

 

Voor meer informatie:

www.vwa.nl 

 

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) Dienst Waterpolitie 

De Waterpolitie is verantwoordelijk voor opsporing, toezicht en handhaving op de hoofdtransport-assen, hoofdvaarwegen en grote wateroppervlakten in Nederland.

 

Voor meer informatie: 

Centraal loket Korps Landelijke Politiediensten +31 343 53 53 53 of www.politie.nl/KLPD