Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Faciliteiten

Het industrie- en haventerrein Moerdijk is centraal gelegen en biedt vele mogelijkheden om goederen van en naar Nederland te vervoeren en van hieruit verder naar het Europese achterland. Moerdijk wordt ontsloten via weg-,

water-, spoorverbindingen en is gelegen aan de internationale buisleidingenstraat. Dit zet Moerdijk als internationaal knooppunt op de kaart.


De beheerder van het terrein, het Havenschap Moerdijk, ontwikkelt zowel droge als natte bedrijventerreinen en de daarbij behorende voorzieningen als wegen, riolering, groenvoorziening en kades. Daarnaast zorgt het Havenschap voor het onderhoud van wegen, laat baggerwerkzaamheden uitvoeren om havenbekkens op diepte houden en draagt zorg voor een nette uitstraling van het terrein.


Havenschap Moerdijk heeft een concept van parkmanagement ontwikkeld. Dit concept voorziet ook in het aanbieden van diensten aan gevestigde en te vestigen bedrijven bijvoorbeeld het onderhoud aan groenvoorziening, infrastructuur, verlichting, maar ook aan zout strooien tijdens de wintermaanden en beveiliging.