Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Pilot Bedrijvenroute Moerdijk

 

PILOT BEDRIJVENROUTE MOERDIJK


Enige tijd geleden is het haven- en industrieterrein Moerdijk aangewezen als één van de proeftuinen van de provincie Noord-Brabant. Binnen deze proeftuin staat duurzaamheid in de vorm van duurzame verbindingen centraal. Inmiddels is al een aantal duurzame verbindingen tot stand gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van hergebruik van reststromen in stoom en warmte (zie ook
www.duurzameverbindingenmoerdijk.nl).
Op 11 november 2010, De Dag van de Duurzaamheid van de Stichting Urgenda, werd het startsein gegeven voor de pilot Bedrijvenroute Moerdijk, een sociale duurzame verbinding. Dit jaar werd de Bedrijvenroute voor de eerste keer als pilot georganiseerd. De bedoeling is dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt van het Havenschap Moerdijk. 

 

Tijdens deze dag stonden 4 groepen centraal die ieder op hun eigen manier kennis konden maken met bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk. Deze 4 groepen zijn kinderen van de basisschool, jongeren van het voortgezet onderwijs, werkzoekenden en overige geïnteresseerden in de gemeente Moerdijk of daarbuiten.

 

Het Havenschap Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk willen kinderen van groep 8 van de basisschool en kinderen van het voortgezet onderwijs laten kennismaken met haven- en industrieterrein Moerdijk. Deze kinderen staan aan de vooravond van belangrijke beslissingen in onderwijs en beroepskeuze. Ineens worden er allerlei vragen belangrijk zoals: "Wat kun je later allemaal worden? Wat wil je later eigenlijk worden? En hoe kun je dat dan worden?" Het haven- en industrieterrein Moerdijk biedt met zijn 400 bedrijven een enorme verscheidenheid aan beroepen. Kinderen hebben vaak  geen idee van wat er allemaal leeft in de haven en daar willen Havenschap, provincie en gemeente verandering in brengen!

 

De kinderen (40) van groep 8 van RKBS de Arenberg kregen via de Bedrijvenroute Moerdijk, een project aangeboden dat verzorgd werd door BizWorld. Met dit project maken de kinderen op een speelse manier kennis met het ondernemersvak. Het is een soort "scharrelstage".

De kinderen werden verdeeld in twee groepen en voerden hun project uit in samenwerking met het bedrijf Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) en Ritchie Bros. Auctioneers. Op donderdag 23 september jl. had één groep een introductiedag bij een real time veiling van Ritchie Bros. Daar kregen de kinderen alvast een kijkje in de keuken en de nodige informatie die ze nodig zouden hebben voor hun project om op 9 november 2010 zelf hun eigen producten te kunnen veilen. Afgelopen 4 november hadden de kinderen van groep 8b hun scharrelstage bij A.T.M. waar ze grond hebben verzet met een enorme shovel en water mochten overpompen in een container. Op 11 november 2010 werd bij A.T.M en bij Ritchie Bros. bekend gemaakt wie van de kinderen de winnende ondernemers waren. De kinderen werden met een voor deze dag speciaal bestickerde touringcar opgehaald op school nadat wethouder Grootenboer had voorgelezen aan de klassen over duurzaamheid. Overigens ging geen van de "bedrijfjes" failliet wat in deze roerige tijden al een kunst op zich is.

 

64 Leerlingen van leerjaar 2 vmbo van het Markland College kregen in de week voor 11 november een introductieprogramma dat toegespitst was op de bedrijven die ze zouden gaan bezoeken. Welke stoffen zitten er eigenlijk in wasmiddel? En hoe worden die gemaakt? Hoe worden flessen gemaakt? En wat wordt er gedaan met flessen die in de glasbak gaan? Waarom is veiligheid in bedrijven zo belangrijk? Hoe houden bedrijven rekening met het milieu waarin wij leven? Al deze vragen werden gesteld en beantwoord tijdens gastcolleges die gegeven werden door de bedrijven die de leerlingen zouden bezoeken.

Op 11 november hebben de leerlingen in drie groepen kennis gemaakt met de bedrijven Kolb, Ardagh Glas en Attero. Tijdens het bezoek en de rondleiding door het bedrijf, waarvoor ook zij met een speciaal voor deze dag bestickerde touringcar werden opgehaald, maakten ze kennis met de producten achter de bedrijven en konden ze met eigen ogen zien hoe deze bedrijven omgaan met duurzaamheid. Om leerlingen te enthousiasmeren voor beroepen in de chemische sector en de sector procesindustrie of voor de haven, moeten ze wel eerst weten wat er te koop is in de wereld op het vlak van deze beroepen. Om daar een beeld bij te krijgen werden de leerlingen uit de klas gehaald en konden ze met eigen ogen aanschouwen hoe het er aan toe gaat bij bedrijven in deze sectoren. Leerstof waar je een (levensecht)beeld bij hebt, blijven toch beter herinnerd.


Wat is haven- en industrieterrein Moerdijk? Welke bedrijven zijn er gevestigd en wat doen ze?
Welke banen of vacatures zijn er? Wat moet ik voor opleiding hebben om daar te werken? Houden de bedrijven ook rekening met de omgeving? Wat doen ze met duurzaamheid? Zomaar wat vragen die leven in de omgeving van Moerdijk. Tijdens de Bedrijvenroute gaven bedrijven antwoord op deze vragen.

De Bedrijvenroute moet invulling geven aan thema's rondom werkgelegenheid, scholing en onderwijs, bereikbaarheid, verbinding met de omgeving en duurzaamheid. Dit jaar is de Bedrijvenroute een ‘proef' of ‘pilot' om te onderzoeken of deze route voortaan ieder jaar georganiseerd zal worden. De routes naar bedrijven sloten aan op de verschillende doelgroepen zoals scholen, werkzoekenden, burgers en bedrijfsleven. De deelnemende bedrijven konden iets laten zien van het productieproces en vertelden hoe duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen opgepakt worden. Ook kon aangegeven worden welke banen er mogelijk zijn en welke opleiding(en) daarvoor gevolgd moeten worden. In de middag van 11 november jl. stonden nog twee programma-onderdelen op de agenda. Tijdens deze onderdelen kwamen de werkzoekenden en de overige geïnteresseerden aan bod.

 

Het haven- en industrieterrein Moerdijk biedt ruimte aan meer dan 400 bedrijven en daarmee werkgelegenheid aan ongeveer 10.000 mensen. Binnen dat werkgelegenheidskader wil het Havenschap Moerdijk een sociale duurzame verbinding tot stand brengen door mensen uit de directe omgeving van het terrein te laten werken bij bedrijven op het terrein. Deze verbondenheid is duurzaam in de zin van een economische verbondenheid wanneer je je salaris verdient bij een bedrijf op een terrein vlak bij je woonplaats. Duurzaam in de zin van beperking van uitstoot van CO2 omdat je niet uren in de file staat om op je werk te komen en duurzaam omdat je betrokken bent bij de ontwikkeling van je eigen leefomgeving.

 

In de weken voorafgaand aan de Bedrijvenroute is aan deelnemende bedrijven gevraagd op welke functie-eisen zij selecteren. Met deze informatie hebben de casemanagers van de gemeente Moerdijk een selectie van kandidaten gemaakt. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de banenmarkt en de voorlichtingsochtend over deze "kans".  

Via de route verrassend kansrijk werden zij geleid naar een banenmarkt op het Havenschap Moerdijk waar zij gewapend met CV en agenda, recruiters van verschillende bedrijven hebben ontmoet. Alle werkzoekenden werden daarnaast in een touringcar rondgeleid over het industrieterrein om te zien welke bedrijven er allemaal gevestigd zijn bij hen in de buurt. Na afloop werden zij allen voorzien van een lijst met adressen als extra steuntje in de rug voor het solliciteren. Niet in alle gevallen leidt dat direct tot een baan maar het geeft een beter beeld van welke mogelijkheden er zijn op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Sommigen hebben zelfs besloten een andere richting te kiezen dan zij tot heden hadden gedaan.

 

Voor de bedrijven was deelname gratis. Geen beursachtige taferelen maar laagdrempelig en direct. Het Havenschap is van plan deze banenmarkt twee maal per jaar te organiseren. Dan worden meer bedrijven uitgenodigd en wordt ook via andere instanties geselecteerd op kandidaten om de matchkans te vergroten. Deze keer hebben de volgende bedrijven deelgenomen aan de banenmarkt: Combined Cargo Terminal (CCT), Kolb, Schütz, Dura Vermeer, Martens en van Oord en Namascor. Daarnaast was Watertalent aanwezig. Zij lanceren binnenkort een website die als platform dient voor werkgevers en werkzoekenden. Een voortzetting van de banenmarkt maar dan digitaal. Bedrijven en werkzoekenden kunnen zich inschrijven en direct linken via deze website.

 

De vierde route was die van verrassend veelzijdig. Voor alle geïnteresseerden uit de omgeving van het haven- en industrieterrein bestond de mogelijkheid om kennis te maken met het terrein en de gevestigde bedrijven. Zij werden getrakteerd op een bedrijfsbezoek aan G.C.A. of Slibverwerking Noord Brabant (SNB) en een rondleiding over het terrein. Doel van dit onderdeel is omwonenden bekend te maken met het bedrijfsleven bij hen in de buurt. Daarmee raken zij meer betrokken met hun eigen leefomgeving. Daarnaast zijn onder de bezoekers wellicht "latent werkzoekenden" die nu ergens buiten de regio werken maar die de overstap maken naar een bedrijf bij hen in de buurt. Vanaf volgend jaar gaan we deze route uitbreiden naar 3 routes waarin chemie, milieu en water centraal komen te staan. Hoe die routes eruit komen te zien, blijft nog even een verrassing.

 

Alle bezoekers zijn die dag getrakteerd op een goodie bag. Een aantal bedrijven op het terrein te weten: Bewa Groep Moerdijk, Shell Nederland Chemie, VHC Kreko Groep, Ritchie Bros. Auctioneers, ZHD Staal Terminal,  Bolsius Grondstoffen, Afvalstoffen Terminal Moerdijk, Brabant Water, gemeente Moerdijk, de provincie Noord Brabant en het Havenschap Moerdijk zelf hadden een presentje ter beschikking gesteld als herinnering aan de Bedrijvenroute 2010. Wij hopen uiteraard eenieder weer te mogen begroeten tijdens de Bedrijvenroute 2011.

 

 

Links naar films bedrijvenroute:

 

Klik hier voor het filmpje gemaakt door de provincie.

 

En hier voor het filmpje van Ritchie Bros.
                  Carrièresite voor de haven en industrie in Moerdijk - watertalent.nl

 

Achter de schermen wordt gewerkt aan een specifieke carrièresite voor Moerdijk. Een inspirerende regionale website voor alle werkgevers in deze regio. Bedrijven kunnen direct in contact komen met toekomstige medewerkers en studenten zonder tussenkomst van een intermediair.

 

De succesformule heeft zich, ondanks economische tegenwind, bewezen in de Mainport Rotterdam. Ook voor Moerdijk is het steeds belangrijker dat bedrijven structureel zichtbaar zijn. Organisaties worden ook onder de aandacht gebracht bij open dagen van scholen en verschillende carrièrebeurzen.

 

Samen zetten we de haven en industrie van Moerdijk op de kaart. Doe mee! De bedrijven die zich presenteren op de banenbeurs op 11 november ontvangen 10 % korting op de werkgeverspresentatie. Daarnaast kunt u in 2010 uw vacatures gratis laten plaatsen, met een maximum van vijf.

 

Daarnaast worden die middag ook rondleidingen verzorgd bij enkele bedrijven voor geïnteresseerden uit de omgeving. Wilt u ons laten weten of wij op uw organisatie mogen rekenen voor de banenbeurs en of u daarnaast ook de deuren opent voor een rondleiding? Wij verzorgen het vervoer en de publiciteit. Hieraan zijn geen aanvullende kosten verbonden.

 

Voor informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met mevrouw M. Melisse, tel. +31 168 38 88 75.