Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Duurzame verbindingen Moerdijk - "Proeftuinen"

 

Bedrijven Moerdijk verminderen uitstoot

 

Haven- en industrieterrein Moerdijk krijgt een ringleiding voor optimale uitwisseling van energie/warmte, water en reststromen tussen bedrijven.

 

Video provincie Noord-Brabant

Doel is te komen tot aanzienlijke vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen en zo bij te dragen aan een schonere leefomgeving. 


Toonbeeld
Met meer innovatie, meer symbiose en meer snelheid wordt op unieke manier gewerkt aan de kwaliteitsverbetering op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Moerdijk wordt het toonbeeld van een bedrijventerrein met een optimaal evenwicht tussen economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten. De provincie ziet grote kansen voor innovatie en het in praktijk brengen van duurzaamheidsinitiatieven op bedrijventerreinen.  

Ringleiding
De duurzame verbindingen Moerdijk zorgen voor een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Er is onderzoek naar een ringleiding op het gehele terrein voor een uitwisseling van energie/warmte, water en reststromen tussen de bedrijven. Een aantal koppelingen voor de uitwisseling van reststoffen tussen bedrijven is al gerealiseerd. Deze individuele koppelingen tussen bedrijven worden nog verder uitgebreid.  

Kostenbesparing
Een utility park gaat gezamenlijke voorzieningen stroomlijnen op het gebied van energie en water voor het haven- en industrieterrein. Hiervoor zijn onderzoeken in uitvoering. Deze verbindingen leiden tot besparingen op het gebruik van water en energie. Dus: tot kostenbesparingen voor bedrijven. Ze zorgen ook voor vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen.  

Ambitie
Naast economische en ecologische aspecten ligt er een hoge ambitie om de sociale duurzaamheid van haven- en industrieterrein Moerdijk te versterken in harmonie met de directe omgeving. Het gaat om gemeenschappelijke en sociale voorzieningen voor bedrijven, medewerkers en gebruikers. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan betere bereikbaarheid van het terrein. Ook komt er één loket waar in samenwerking met de overheid de dienstverlening aan de bedrijven plaatsvindt.

Omvangrijke koppelingen en vergaande samenwerking tussen bedrijven en overheden, onder het motto 'Duurzame verbindingen Moerdijk'. Met deze ambitie bekrachtigden het Havenschap Moerdijk, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, het Waterschap Brabantse Delta, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant op 2 april 2009 hun samenwerking. 

 

Zie ook  www.duurzameverbindingenmoerdijk.nl of onderstaande flyer voor meer informatie.

 


Flyer Warmtenet Appelweg