Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk

De Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) is een vereniging.
De leden zijn de binnen het industrie- en haventerrein Moerdijk gevestigde bedrijven. Meer dan 90% van de gevestigde bedrijven is lid van deze vereniging.
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden in de meest ruime zin van het woord.
De vereniging organiseert een maal per kwartaal een bijeenkomst voor haar leden.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over actualiteiten op het industrie- en haventerrein. Verder worden toonaangevende sprekers uitgenodigd die de aanwezigen informeren over relevante onderwerpen.

 

Het secretariaat van de BIM wordt gevoerd door het Havenschap Moerdijk, voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat, +31 168 38 88 71, BIM@havenschapmoerdijk.nl.

 

De BIM heeft een eigen website: www.bimmoerdijk.nl